Thực hiện Quyết định số 07/QĐ-CTN ngày 11/01/2021 của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. ​​ Theo đó, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thăm và tặng quà của Chủ tịch nước cho 17.382/17.490 người có công với cách mạng với số tiền 5.346.600.000 đồng/5.379.600.000 đồng, đạt 99,4% kế hoạch, số còn lại sau tết sẽ đến thăm và tặng quà do trước tết một số trường hợp về quê, đi du lịch nên chưa nhận. 

  Hình ảnh: Các huyện, thành phố báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và công tác hỗ trợ Tết vào ngày 17/02/2021 ​ Bên cạnh đó, kinh phí chi trả hỗ trợ Tết năm 2021 cho các đồng chí theo đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại công văn 339-CV/BTCTU ngày 14/12/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy là: 20.754.500.000 đồng; ngành Tài chính đã thẩm định và cấp phát trực tiếp cho 26/28 đơn vị (quy định tại điểm 3.2 mục II Quyết định 108/QĐ-UBND) với số tiền 6.817.600.000 đồng. Đối với các đối tượng là cán bộ công chức, viên chức thuộc các cấp đơn vị hành chính, các đơn vị chủ động sử dụng kinh phí được giao đầu năm 2021 chi trả hỗ trợ tết với tổng kinh phí 58.189.456.000 đồng (gồm 15.551 CBCC cấp tỉnh; 28.9497 CBCC khối huyện và 13.730 CBCC và không chuyên trách cấp xã), đồng thời các huyện, thành phố và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã chi lương và các khoản trợ cấp tháng 02/2021 cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. ​ Tính đến ngày 13/02/2021, các huyện, thành phố đã cơ bản hoàn thành việc tặng quà của UBND tỉnh với tổng số đối tượng được thụ hưởng là 146.177/149.080 (người, hộ), tổng kinh phí 112.768.400.000/114.981.800.000 đồng, đạt 98,07%. Một số phần quà chưa phát được do người thụ hưởng về quê, đi du lịch… đơn vị cấp phát đã liên lạc và người thụ hưởng hẹn lãnh vào kỳ nhận lương tháng 3/2021. ​ Các đối tượng là học sinh, sinh viên, trại viên, bệnh nhân, đảm bảo được hỗ trợ đúng quy định tại quyết định Quyết định 104/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh. ​ 

  Hình​ ảnh: Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác hỗ trợ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại huyện Cẩm Mỹ Ngoài việc hỗ trợ theo Quyết định số 07/QĐ-CTN ngày 11/01/2021 của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, theo báo cáo của các huyện, thành phố đã vận động các tổ chức, cá nhân tặng nhiều phần quà nhu yếu phẩm như: gạo, đường, bột ngọt, mì gói… cho gia đinh chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền ước tính trên 14.507.950.000 đồng. ​

  Tuấn Anh

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ