Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh quý I/2021 đạt 22.705 tỷ đồng, đạt 48% so với dự toán năm, tăng 38% so với cùng kỳ ​03 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh dự ước tăng 5,85% so cùng kỳ; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản quý I/2021 (theo giá so sánh 2010) đạt 10.761,68 tỷ đồng, tăng 3,48% so cùng kỳ. Trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 9.606,43 tỷ đồng, tăng 3,78%. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tiếp tục phát triển, công tác tái đàn heo tiếp tục được duy trì phát triển; phát hiện và xử lý kịp thời 02 ổ dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành với 73 con heo bị bệnh và tiêu hủy theo quy định, khống chế hiệu quả nên không lây lan trên diện rộng. Về chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 51/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Về hoạt động thương mại dịch vụ, xuất nhập khẩu, du lịch: Ước quý I/2021 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 49.074,62 tỷ đồng, tăng 6,52% so với cùng kỳ. Trong đó kinh tế nhà nước đạt 2.982,78 tỷ đồng, tăng 3,28%, kinh tế ngoài nhà nước đạt 44.935,71 tỷ đồng, tăng 6,67%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.157,54 tỷ đồng, tăng 9,42%. – Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 5,1 tỷ USD, tăng 11% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 4,1 tỷ USD, tăng 17,58% so cùng kỳ. Về hoạt động thu chi ngân sách: Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh quý I/2021 đạt 22.705 tỷ đồng, đạt 48% so với dự toán năm, tăng 38% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương quý I/2021 đạt 3.278 tỷ đồng, đạt 14% so với dự toán và bằng 62% so với cùng kỳ. Về lĩnh vực giao thông – vận tải: Ước quý I/2021 doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi đạt 4.707,86 tỷ đồng, tăng 4,03% so cùng kỳ; trong đó Doanh thu vận tải hành khách tăng 3,84%, doanh thu vận tải hàng hóa tăng 4,4%, doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 3,34% so cùng kỳ. Về hoạt động thu hút đầu tư: tính đến ngày 31/3/2021, cấp mới 11 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 1.478 tỷ đồng và 4 dự án tăng vốn với số vốn bổ sung là 2.354 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 31/3/2021, số dự án còn hiệu lực là 1.051 dự án với số vốn là 289.233 tỷ đồng; cấp mới 18 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 252 triệu USD và 25 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung 165 triệu USD. Lũy kế đến ngày 31/3/2021, số dự án còn hiệu lực là 1.545 dự án với số vốn là 31,71 tỷ USD. Công tác đăng ký doanh nghiệp: Đến ngày 31/3/2021, tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn là: 34.789,2 tỷ đồng, tăng 271% so với cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ năm 2020 là 9.373 tỷ đồng), trong đó: số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 929 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 13.897,85 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 31/3/2021, toàn tỉnh có 42.396 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia với tổng vốn đăng ký khoảng 355.505 tỷ đồng.

  Ông Nguyễn Phú Cường – Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo

  Một số nhiệm vụ chủ yếu trong quý II/2021: Tập trung thực hiện tốt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương về các giải pháp phòng, chống dịch Covid 19 và triển khai các nhiệm vụ được giao theo tinh thần của Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt về công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, tăng cường sự kết nối, trao đổi thông tin thường xuyên giữa chính quyền các cấp, giữa chính quyền với nhân dân, doanh nghiệp. Xây dựng hệ thống giao thông kết nối các địa phương với sân bay Long Thành; hệ thống giao thông kết nối, giao thông đối ngoại phục vụ cho các khu công nghiệp dự kiến sẽ được bổ sung vào quy hoạch. Tập trung triển khai, thực hiện lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch; đôn đốc các đơn vị kinh doanh kê khai và nộp đủ thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, xử lý, cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật. Tiếp tục hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp đăng ký đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp hoàn tất thủ tục thành lập cụm công nghiệp, xây dựng Kế hoạch và tổ chức hội nghị công bố sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Nai. Tập trung rà soát, đề xuất xử lý các trường hợp hết thời hạn sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; rà soát, thu hồi các khu đất hết thời gian được giao đất, cho thuê đất nhưng không đủ điều kiện gia hạn thời gian sử dụng, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác theo quy định.

  Nguyễn Bình

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ