​Xây dựng Chương trình hỗ trợ đầu tư phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2025​ ​ Trong thời gian qua, việc hình thành các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã góp phần tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất để bố trí di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp trong các khu đô thị, khu dân cư tập trung vào cụm công nghiệp, thu hút các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cá nhân, hộ gia đình ở địa phương vào đầu tư sản xuất kinh doanh. Cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn tương đương khu công nghiệp, được đầu tư đảm bảo hạ tầng kỹ thuật môi trường, thu hút các doanh nghiệp nhỏ và vừa, những doanh nghiệp không có khả năng đầu tư vào khu công nghiệp, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường, đảm bảo điều kiện về môi trường sống cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng của ô nhiễm phát sinh từ hoạt động sản xuất công nghiệp. Góp phần hình thành mối liên kết giữa các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp và giữa các cụm công nghiệp với nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, từ đó thúc đẩy phát triển công nghiệp tỉnh theo định hướng và mục tiêu đề ra, góp phần tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Một số kết quả đạt được sau 08 năm triển khai thực hiện quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh như sau: Tổng số CCN đã được rà soát, điều chỉnh quy hoạch là 27 CCN, với tổng diện tích là 1.496,8ha, trong đó diện tích đất công nghiệp dùng cho thuê khoảng 942,4 ha. Trong 16 CCN (với tổng diện tích là 922,2 ha, đất công nghiệp là 549,6 ha) đã có 190 dự án thứ cấp hoạt động hiện hữu, với tổng diện tích đã cho thuê khoảng 347,91 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 63,3% và chiếm tỷ lệ 36,92% tổng diện tích đất dành cho thuê 27 CCN đã được quy hoạch. Về thủ tục pháp lý: 24/27 CCN đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết; 18/27 CCN đã được phê duyệt quyết định thành lập, trong đó: 13/18 CCN đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và 10/18 CCN đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Về tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN: 04 CCN Phú Cường – huyện Định Quán, Gốm sứ Tân Hạnh – thành phố Biên Hòa, Phú Thạnh Vĩnh Thanh – huyện Nhơn Trạch, và CCN Hố Nai 3 – huyện Trảng Bom có hạ tầng tương đối hoàn chỉnh; 02 CCN Thiện Tân giai đoạn 1 và VLXD Tân An – huyện Vĩnh Cửu đang triển khai xây dựng hạ tầng; 06 CCN Thạnh Phú – Thiện Tân, Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu, CCN Phước Bình huyện Long Thành, Dốc 47 thành phố Biên Hòa, Hưng Thịnh và Quang Trung huyện Thống Nhất đang tiến hành các thủ tục pháp lý về đầu tư:; 05 CCN Tam An, Tân An, Long Phước 1, Xuân Hưng và Hưng Lộc đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; 05 CCN Ô tô Đô Thành, Phước Tân, Trị An, Phú Túc và CCN Long Giao đã có doanh nghiệp đề xuất đầu tư; 01 CCN Phú Vinh – huyện Định Quán đang mời gọi nhà đầu tư; 02 CCN đang thực hiện thủ tục điều chỉnh vị trí quy hoạch, gồm: CCN Thanh Bình – huyện Trảng Bom (quy mô 48,75 ha) điều chỉnh ra khỏi danh mục CCN, đề xuất CCN thay thế tại xã Sông Trầu huyện Trảng Bom (quy mô 30 ha); CCN An Viễn – huyện Trảng Bom (quy mô 50 ha) điều chỉnh ra khỏi danh mục CCN, đề xuất CCN thay thế tại xã Đồi 61 huyện Trảng Bom (quy mô 54 ha); 02 CCN Phú Thanh – huyện Tân Phú quy mô 30 ha và CCN Bàu Trâm – TP. Long Khánh quy mô 29,7 ha đang thực hiện thủ tục bãi bỏ Quyết định thành lập. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 – 2020 còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân như sau: Tiến độ triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp còn chậm, chưa đáp ứng được mặt bằng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, do nhiều nguyên nhân, cụ thể: Thời gian thực hiện thủ tục pháp lý kéo dài; công tác giải phóng mặt bằng kéo dài do người dân không hợp tác, không chấp nhận giá đền bù; suất đầu tư lớn, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp, nên khó thu hút các doanh nghiệp đăng ký đầu tư xây dựng hạ tầng CCN; một số cụm công nghiệp thuộc vùng sâu, vùng xa, cơ sở hạ tầng còn yếu kém nên nhà đầu tư không muốn đầu tư, do hiệu quả kinh tế thấp, như CCN Thanh Bình – huyện Trảng Bom – 48,75 ha; CCN Phú Vinh – huyện Định Quán – 35,31 ha. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới đối với CCN đã được quy hoạch nhưng đến nay vẫn chưa triển khai được: Tạo quỹ đất sạch tại vị trí quy hoạch CCN để mời gọi nhà đầu tư đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN; quy hoạch CCN tại các vị trí thuận lợi về cơ sở hạ tầng, kết nối hệ thống giao thông, gắn với vùng nguyên liệu và nguồn lao động, tách biệt với khu dân cư; hạn chế quy hoạch cụm công nghiệp trên cơ sở những khoanh vùng những khu vực đã có dự án hoạt động sản xuất kinh doanh; xây dựng Chương trình hỗ trợ đầu tư phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2025​

    Nguyễn Bình​

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ