Năm 2021, trên địa bàn tỉnh triển khai 12 dự án trọng điểm, trong đó 05 dự án của năm 2020 tiếp tục chuyển sang năm 2021 và 06 dự án khởi công mới và 01 dự án quan trọng quốc gia, cụ thể như sau: ​- Dự án mở rộng, tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (dự án chuyển tiếp): Dự án khởi công ngày 03/01/2020. Hiện nay nhà thầu đang triển khai thi công đồng loạt các hạng mục Nhà khách, đường giao thông nội bộ … Khối lượng thực hiện khoảng 70% so với giá trị gói thầu. Kế hoạch vốn năm 2021: 25 tỷ đồng, giải ngân là 0,324 tỷ đồng. Khó khăn: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 2, diện tích khoảng 2.610 m2 (12 hộ) hiện tại UBND thành phố Biên Hòa chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công. Chủ đầu tư kiến nghị UBND Thành phố Biên Hòa quan tâm sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai thi công xây dựng. – Dự án Nâng cấp đường ĐT 763 từ Km 0+000 đến Km 29+500, huyện Xuân Lộc và huyện Định Quán – đoạn Km0-Km8+300 và Km15+000 đến Km24+000 (dự án chuyển tiếp): Kế hoạch vốn năm 2021 là 62 tỷ đồng, giải ngân là 5,536 tỷ đồng. + Phân kỳ đầu tư đoạn Km15+000 đến Km24+000, đã thi công hoàn thành. + Phân kỳ đầu tư đoạn từ Km0+000 đến Km8+300: Khởi công ngày 03/9/2020. Hiện các nhà thầu đang triển khai các gói thầu xây lắp 17,18. + Phân kỳ đầu tư đoạn Km8+300 đến Km15+000 và Km24+000 đến cuối tuyến: Chủ đầu tư đang trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế thi công. – Dự án Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt trên đường Hương lộ 2 nối dài (dự án chuyển tiếp): Dự án khởi công ngày 02/10/2020. Nhà thầu đang triển khai thi công gói thầu xây lắp số 04: Xây dựng mới cầu Vàm Cái Sứt và đường đầu cầu. Kế hoạch vốn năm 2021 là 86,5 tỷ đồng, giải ngân là 6,141 tỷ đồng. – Dự án Đường Hương lộ 2 – Đoạn 1 (dự án chuyển tiếp): Dự án khởi công ngày 30/12/2020. Nhà thầu đang triển khai thi công gói thầu xây lắp số 05: Xây dựng đường Hương lộ 2 nối dài đoạn 1–giai đoạn 1. Kế hoạch vốn năm 2021 là 40 tỷ đồng, giải ngân là 1,467 tỷ đồng. – Dự án Cải tạo nâng cấp đường ĐT,768 đoạn từ cầu Vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT,767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (dự án chuyển tiếp): Kế hoạch vốn năm 2021 là 70 tỷ đồng, giải ngân là 23,748 tỷ đồng. – Dự án xây dựng đường Trục Trung tâm thành phố Biên Hòa – đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu (dự án khởi công mới): Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. – Dự án đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu (dự án khởi công mới): kế hoạch vốn năm 2021 là 494 tỷ đồng. Đến nay đã hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình; hoàn thành khảo sát địa hình, địa chất, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. – Dự án xây dựng Công viên và kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu (dự án khởi công mới): đang triển khai công tác đấu thầu đánh giá tác động dòng chảy và hoàn thiện hồ sơ, trình chính thức Bộ Tài nguyên Môi trường thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. – Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường ven sông cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa: Chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục điều chỉnh diện tích thu hồi từ 27,4ha thành 28,5ha và bổ sung mục tiêu làm công viên cây xanh. Đồng thời đã phối hợp Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện đo đạc bản đồ dự án, xuất hồ sơ kỹ thuật thửa đất và thực hiện xong công tác quy chủ. Hiện nay, đang thực hiện rà soát hồ sơ và ban hành thông báo thu hồi đất song song với việc thực hiện điều chỉnh bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi. – Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa – đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu): UBND thành phố đã phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện rà soát, tổng hợp, bổ sung và giải trình xong các ý kiến theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 91/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 08/01/2021 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án. Dự án quan trong quốc gia: Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (dự án chuyển tiếp – quan trọng quốc gia): kế hoạch giao năm 2021 là 4.660 tỷ đồng, giải ngân là 755,908 tỷ đồng, đạt 16,22% kế hoạch. Lũy kế vốn bố trí cho dự án là 22.855 tỷ đồng, lũy kế giải ngân là 8.012.109 tỷ đồng (trong đó năm 2019 giải ngân 1.137,5 tỷ đồng, năm 2020 giải ngân 6.125,6 tỷ đồng, năm 2021 giải ngân 755,908 tỷ đồng), đạt 35,06% kế hoạch.

    Nguyễn Bình

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ