Tính đến tháng 5/2020 có 02 xã (Suối Cao, huyện Xuân Lộc; Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ) đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận nông thôn mới nâng cao, dự kiến cuối tháng 5/2020 ngành tổ chức đoàn thẩm định ​Về thực hiện chương trình Xây dựng nông thôn mới: Xây dựng nông thôn mới nâng cao được các địa phương tập trung triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, đến nay có 02 xã (Suối Cao, huyện Xuân Lộc; Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ) đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận nông thôn mới nâng cao, dự kiến cuối tháng 5/2020 ngành tổ chức đoàn thẩm định; 11 xã phấn đấu hoàn thành nông thôn mới nâng cao năm 2020 đã đạt từ 14-18 tiêu chí; các xã còn lại đạt bình quân 15,26 tiêu chí/xã, tăng 0,9 tiêu chí/xã so với năm 2019; đối với 03 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020 (xã Bình Lộc – TP Long Khánh, Bảo Hòa – huyện Xuân Lộc, Lâm San – huyện Cẩm Mỹ) đã hoàn thành các tiêu chí chung (5/5 tiêu chí), đối với nhóm tiêu chí phân theo lĩnh vực đều đạt từ 90% trở lên (18/20); 10 khu dân cư kiểu mẫu đăng ký hoàn thành trong năm 2020, đều đạt từ 08 -12 chỉ tiêu, trên tổng số 15 chỉ tiêu theo quy định. Ngành tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 cho các địa phương; Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, dự kiến tổ chức cuối năm 2020; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Về dự án nước sạch và VSMT nông thôn: Tiếp tục triển khai thi công Dự án sửa chữa, nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Sông Thao huyện Trảng Bom, đến nay khối lượng thực hiện đạt 80,5% kế hoạch vốn được giao; phối hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu các Gói thầu: “xây dựng mới và sửa chữa các biển panô tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn” và “phát sóng các phim phóng sự tuyên truyền về nước sạch”; trình phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị Dự án cung cấp, lấp đạt thiết bị lọc nước nhỏ lẻ hộ gia đình cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp với địa phương và các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh rà soát, cập nhật tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia, đến nay đạt 77,31%, tăng 0,51% so với cuối năm 2019. Công tác QLNN An toàn thực phẩm (ATTP) Nông lâm thủy sản: Cấp 22 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, 20 giấy xác nhận kiến thức ATTP cho chủ cơ sở và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh; lấy 100 mẫu rau, củ, quả các loại tại chợ đầu mối nông sản Dầu Giây phân tích các chỉ tiêu về ATTP, qua công tác kiểm tra 100% lượng mẫu đạt yêu cầu; lấy 139 mẫu (60 mẫu thịt heo, 51 mẫu thịt gà, 08 mẫu sản phẩm chế biến từ thịt, 20 mẫu nấm) tại 42 điểm bày bán sản phẩm an toàn, kết quả 100% lượng mẫu đạt yêu cầu; lấy 03 mẫu tôm thẻ chân trắng tại huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch thực hiện chương trình giám sát dư lượng, kết quả 01/03 mẫu đạt yêu cầu, 02/03 mẫu đang chờ kết quả phân tích. Kiểm tra, xếp loại 29 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản (theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT). Kết quả: 17 cơ sở xếp loại A, chiếm tỷ lệ 58.62 %; 11cơ sở xếp loại B, chiếm tỷ lệ 37.93 %; 01 cơ sở xếp loại C, chiếm tỷ lệ 3.45 %. Các lỗi vi phạm chủ yếu như: không thực hiện việc phân tích chất lượng sản phẩm định kỳ; hồ sơ xác nhận kiến thức về ATTP và khám sức khỏe định kỳ của chủ cơ sở và công nhân đã hết hạn; không cung cấp đầy đủ hồ sơ (sổ sách ghi chép, hợp đồng mua bán, hóa đơn chứng từ…

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ