Ngày 26/4/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Biên Hòa ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBBC về việcTổ chức Hội nghị Tập huấn kỹ năng dành cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ