​Hôm nay (ngày 14 tháng 01 năm 2021), Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Nhơn Trạch đã phối hợp với Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện Nhơn Trạch tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX ​Thực hiện Kế hoạch số 750/KH-HĐND ngày 07/12/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, ngày 14/1/2021, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Nhơn Trạch đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBMTTQVN huyện Nhơn Trạch tổ chức cho đại biểu thuộc Tổ tiến hành tiếp xúc cử tri huyện Nhơn Trạch. Tham dự đợt tiếp xúc cử tri có 5/5 đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Nhơn Trạch với khoảng trên 320 cử tri của 12 xã trên địa bàn huyện Nhơn Trạch; tham dự TXCT của Tổ đại biểu còn có đại diện lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện Nhơn Trạch, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và đoàn thể của cấp xã nơi tiếp xúc cử tri. Tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Nhơn Trạch đã báo cáo trước cử tri kết quả kỳ họp thứ 18 – kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh; báo cáo trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh. 

  Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – đại biểu HĐND tỉnh, Giám đốc Sở LĐTB&XH tiếp xúc cử tri xã Phú Đông và Phước Khánh

   Tại đợt tiếp xúc cử tri, đa số các ý kiến quan tâm phản ánh về giá bồi thường thấp so với giá thu tiền sử dụng đất khu tái định cư; việc bố trí tái định cư chậm so với công tác bồi thường, thu hồi đất làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; tình trạng quy hoạch treo kéo dài. Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị một số nội dung khác như: kiến nghị đầu tư làm đường giao thông nông thôn; đề nghị kiểm tra chất lượng, số lượng xăng dầu tại các cây xăng; đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn… Qua tổng hợp, phân loại cho thấy, đa số các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp huyện, xã đã được lãnh đạo các phòng, ban của huyện và chính quyền xã giải quyết, trả lời tại Hội nghị tiếp xúc cử tri; riêng đối với các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tỉnh, Trung ương, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

  Đức Thể.

  Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ