Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) vừa ra các văn bản yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, tránh tư tưởng chủ quan. Theo đó, yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo các quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và địa phương; Thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”; Tích cực ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch tại nơi làm việc, nơi công cộng theo quy định. Nhân viên trên tàu không được ra khỏi khu ga Các công ty vận tải phải chủ động rà soát, theo dõi tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch của các địa phương để kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch chạy tàu, bố trí ga dừng đỗ đón, trả khách, tổ chức xếp dỡ hàng hóa và bố trí nhân viên phục vụ trên các đoàn tàu phù hợp. Cùng đó, bố trí khu lưu trú độc lập cho các nhân viên công tác trên tàu; Xây dựng quy định quản lý khu lưu trú độc lập, đảm bảo các nhân viên công tác trên tàu khi làm nhiệm vụ không được ra khỏi khu ga đường sắt, khi xuống ban không được ra khỏi khu lưu trú.

    Trên tàu, nhân viên định kỳ vệ sinh khử khuẩn các vị trí dễ lây lan dịch Covid-19

    Các xí nghiệp đầu máy phải thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh tại các địa phương để thực hiện, phân công lái tàu phù hợp và bố trí khu lưu trú độc lập cho các các ban lái máy; Xây dựng quy định quản lý khu lưu trú độc lập, đảm bảo các ban lái máy khi xuống ban không được ra khỏi khu lưu trú. Chủ động bố trí nhân lực, đảm bảo chạy tàu thông suốt, an toàn Tổng công ty ĐSVN cũng đã yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, theo dõi diễn biến dịch bệnh và các quy định phòng chống dịch của địa phương để kịp thời triển khai các kịch bản phòng chống dịch đã xây dựng. Đặc biệt chú ý việc phân công lực lượng trực tiếp phục vụ chạy tàu, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt và chạy tàu thông suốt, an toàn. Lãnh đạo các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong phạm vi và trên địa bàn quản lý, nhất là tại các khu vực công cộng phục vụ khách hàng như nhà ga, kho bãi hàng, trên các đoàn tàu… Nguồn: vr.com.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ