Ngày 4/8, Tổng cục ĐBVN tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình thực hiện công tác tháng 7 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 8/2021

    Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện chỉ đạo Hội nghị giao ban trực tuyến từ Văn phòng Bộ Giao thông vận tải phía Nam. Báo cáo tại buổi họp giao ban, bà Nguyễn Hải Vinh, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức – Hành chính cho biết, kết quả giải ngân tính đến hết tháng 7/2021 là 503,623 tỷ đồng (đạt 35,1%), trong đó: Vốn nước ngoài 238,377 tỷ đồng (33,3%), vốn trong nước 265,246 tỷ đồng (36,8%). Tổng cục ĐBVN đã hoàn thành công tác xây dựng kế hoạch bảo trì năm 2022 trình Bộ GTVT và được Bộ GTVT chấp thuận. Tổng cục chỉ đạo các Cục QLĐB, Sở GTVT tổ chức duy tu, bảo dưỡng thường xuyên(BDTX), vận hành khai thác hệ thống quốc lộ, cầu, hầm, phà bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt đáp ứng nhu cầu vận tải, đi lại phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tính đến nay, tiến độ thực hiện công tác BDTX đạt khoảng 63% kế hoạch năm. Công tác ATGT, KSTTX và phòng, chống thiên tai được Tổng cục quan tâm chỉ đạo rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT mới phát sinh; ưu tiên sơn kẻ đường, biển báo, đinh phản quang, tiêu dẫn hướng, đèn chiếu sáng tại các nút giao đông dân cư. Riêng các tuyến đường đèo dốc, vực sâu nguy hiểm tăng cường tường phòng hộ, xây dựng các đường cứu nạn, hốc cứu nạn để cứu nguy cho các xe mất phanh; hoàn chỉnh hệ thống báo hiệu trên đường cao tốc. Trong tháng 7, đã xử lý 6 điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT mới phát sinh; sơn kẻ 16 km vạch sơn đường; thay thế, điều chỉnh 194 biển báo, sửa chữa, bổ sung 16 km hộ lan tôn sóng. Thực hiện việc ban hành, công bố “Luồng xanh Quốc gia” trên hệ thống quốc lộ cho các phương tiện ưu tiên lưu thông quá cảnh, nội vùng qua các tỉnh, thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các Cục QLĐB, Sở GTVT tăng cường công tác KSTTX; phối hợp đồng bộ trong công tác KSTTX, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và sự chuyển biến về nhận thức của chính quyền các địa phương, các đơn vị chủ hàng, chủ phương tiện nhằm giảm thiểu tình trạng xe quá tải. Tháng 7, các Cục QLĐB, Sở GTVT đã tiến hành kiểm tra 8.428 xe, trong đó có 1.051 xe vi phạm, tước 340 giấy phép lái xe, xử phạt nộp kho bạc nhà nước 9,76 tỷ đồng. Công tác phòng, chống thiên tai được quan tâm chỉ đạo, đến nay, các đơn vị đã hoàn thành việc phê duyệt Báo cáo KT-KT sản xuất vật tư dự phòng năm 2021 và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Rà soát, xây dựng kế hoạch vật tư, phương tiện dự phòng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022; lập kế hoạch 3 năm giai đoạn 2022-2024 và mạng lưới kho bảo quản vật tư dự phòng trên hệ thống quốc lộ. Công tác quản lý vận tải được quan tâm sâu sắc, trong tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh thực hiện giãn cách theo chỉ thị của Thủ tướng, Tổng cục đã thành lập Ban Chỉ đạo phân luồng, đảm bảo giao thông phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Ban Chỉ đạo công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Ban hành kịp thời nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các Sở GTVT, đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp với các Sở GTVT để xây dựng và thực hiện công bố “Luồng xanh” quốc gia; Sở GTVT địa phương xây dựng và công bố “Luồng xanh” nội tỉnh. Thực hiện xây dựng phần mềm đăng ký Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode để ưu tiên cho phương tiện khi hoạt động trên “Luồng xanh”, triển khai thực hiện đến 63 Sở GTVT để thực hiện cấp Giấy nhận diện phương tiện. Tổ chức giải quyết kịp thời các vướng mắc, kiến nghị của các Sở GTVT, đơn vị kinh doanh vận tải; Chỉ đạo các Sở GTVT tăng cường thực hiện việc kiểm tra, xử lý vi phạm từ thiết bị GSHT theo quy định; Chỉ đạo các Sở GTVT, đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GTVT. Công tác quản lý phương tiện, người lái, tiếp tục thử nghiệm, đánh giá việc thực hiện các thủ tục hợp quy thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:105:2020/BGTVT; thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe (cabin học lái xe) theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN:106:2020/BGTVT. Nghiên cứu, xây dựng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sớm triển khai áp dụng nội dung sát hạch bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trong toàn quốc. Nghiên cứu, triển khai mở rộng dịch vụ công mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên công dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GTVT. Công tác quản lý dự án BOT trong giai đoạn kinh doanh, khai thác, chỉ đạo các Nhà đầu tư BOT thực hiện việc tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác xây dựng cơ bản đạt kết quả khả quan, dự án VRAMP đã duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 2/7 gói thầu xây lắp; Dự án LRAMP, tổng số cầu đã hoàn thành 2248 cầu/2477 cầu. Đang triển khai các cầu sử dụng vốn dư. Dự án cải tạo, nâng cấp QL.27 các đoạn còn lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đang triển khai thi công 3/3 gói thầu xây lắp. Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL.8A đoạn Km37+00 – Km85+300, tỉnh Hà Tĩnh, đang triển khai thi công đoạn Km48+200 ÷ Km50+500; đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp gói thầu XL6, gói thầu XL5 đang thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Công tác khoa học, công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, tiếp tục chỉ đạo vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng trên toàn quốc; kết nối dữ liệu thu phí các trạm thu phí thuộc dự án BOO2 với Hệ thống quản lý, giám sát, khai thác dữ liệu thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. Tiếp tục triển khai kết nối dữ liệu các trạm thu phí với hệ thống quản lý giám sát thu phí của Tổng cục ĐBVN; Hệ thống VRAMS với Hệ thống PMS, VBMS và duy trì phần mềm quản lý hồ sơ số hóa. Các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban tại Trụ sở Tổng cục ĐBVN Trong tháng 8 và những tháng tiếp theo, Tổng cục ĐBVN tiếp tục hoàn thiện, trình Bộ GTVT Đề án kiểm soát tải trọng xe tự động trên phạm vi toàn quốc; Hoàn thiện Đề án Đổi mới cơ chế phân cấp trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các Đề án khác theo chỉ đạo của Bộ GTVT. Đồng thời khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT về xử lý ngập úng các quốc lộ khu vực ĐBSCL do ảnh hưởng của triều cường và lũ hàng năm. Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp trong BDTX, sửa chữa định kỳ, đột xuất, kiểm tra, kiểm định, quan trắc… nhằm hạn chế sự xuống cấp của các tuyến đường bảo đảm giao thông an toàn thông suốt. Theo dõi diễn biến của dịch bệnh Covid-19 để tham mưu, điều chỉnh bổ sung hướng dẫn điều tiết phân luồng theo công bố “Luồng xanh Quốc gia” để đáp ứng vận tải quá cảnh, nội vùng qua các tỉnh, thành phố trong thời gian chống dịch. Chỉ đạo các đơn vị rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT mới phát sinh, có biện pháp xử lý kịp thời đảm bảo giao thông an toàn, êm thuận; tập trung sửa chữa, chỉnh trang các công trình an toàn giao thông như: bổ sung các vạch sơn kẻ đường, sơn lại các vạch sơn bị mờ, lắp đặt các đinh phản quang, tiêu phản quang, tường phòng hộ, biển báo, đường cứu nạn, hốc cứu nạn trên các tuyến đường nguy hiểm (đèo dốc, sương mù, vực sâu). Tiếp tục chỉ đạo các Sở GTVT tổ chức phân luồng, tuyến vận tải hàng hóa, bảo đảm thường xuyên thông suốt 24/24; tăng cường lực lượng để giải quyết nhanh nhất không để tình trạng ùn tắc tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, các điểm khai báo y tế; đảm an toàn dịch bệnh cho lái xe, phương tiện và phòng, chống lây lan dịch bệnh hiệu quả. Tổ chức tập huấn công tác lái xe an toàn và triển khai thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị phục vụ công tác quản lý đào tạo lái xe cho các Sở GTVT, các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe trên toàn quốc. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sớm triển khai áp dụng nội dung sát hạch bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trong toàn quốc. Nghiên cứu, triển khai mở rộng dịch vụ công mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên công dịch vụ công quốc gia. Rà soát các thủ tục để giải ngân trả nợ đọng các dự án đình hoãn và thu hồi dư tạm ứng hợp đồng. Triển khai các dự án mới khi kế hoạch trung hạn 2021-2025 được chấp thuận. Kết luận Hội nghị giao ban, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và đoàn kết trong phối hợp công tác của các cơ quan, đơn vị của Tổng cục trong những tháng đầu năm 2021; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế phải tiếp tục phát huy những mặt tích cực, chủ động hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, chuẩn bị bước vào mùa mưa bão sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thi công và tiến độ các dự án, trong đó sẽ ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân đầu tư công. Vì vậy, Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân, cố gắng hoàn thành dự án trong năm 2021 để không bỏ lỡ kế hoạch vốn. Về công tác quản lý hoạt động vận tải, Tổng cục trưởng đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, yêu cầu các đơn vị phối hợp với các địa phương để kịp thời chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoạt động vận tải thông suốt, an toàn. Sắp tới, bước vào mùa mưa bão, nên công tác dự phòng bão lũ cần được quan tâm chỉ đạo sát sao, tổ chức phòng vệ cho các địa phương gặp khó khăn, hay xảy ra bão lũ, sụt trượt để kịp thời ứng phó với các sự cố do thiên tai gây ra. Chỉ đạo các đơn vị duy tu bảo dưỡng đường bộ tiếp tục rà soát, xử lý ngay bất cập phát sinh liên quan đến kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông, xử lý các điểm úng ngập trên đường bộ, chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, vật tư để ứng phó với mùa mưa, bão sắp đến. Tổng cục ĐBVN chỉ đạo các Cục QLĐB, các Sở GTVT phải chủ động lên kịch bản, phương án tổ chức giao thông để kịp thời ứng phó những diễn biến của dịch bệnh; bão lũ thường xuyên trao đổi, phối hợp với các các địa phương để rút kinh nghiệm những phát sinh, vướng mắc từ thực tế để thống nhất quan điểm, cách làm, triển khai một cách đồng bộ với mục tiêu đảm bảo hoạt động giao thông vận tải, đặc biệt là vận tải hàng hóa thông suốt, thuận tiện và phù hợp với nguyên tắc phòng, chống dịch của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia. Nguồn: Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Nguồn: www.mt.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ