Ngày 9-5, Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức cuộc tổng diễn tập phần mềm thực hiện nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thanh Tú, Phó chủ tịch UBBC tỉnh và Phó giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Ái Liên chủ trì buổi tổng diễn tập.

    Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch UBBC tỉnh Nguyễn Thanh Tú (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra trực tiếp ngày tổng diễn tập Theo lãnh đạo UBBC tỉnh, sau hai lần diễn tập thành công vào ngày 18-4 và 25-4 tại 11/11 UBBC cấp huyện, 170/170 UBBC cấp xã, UBBC tỉnh tổ chức tổng diễn tập trực tuyến tới tất cả các điểm cầu nhằm kịp thời phát hiện những vấn đề sẽ gặp phải trong quá trình cập nhật dữ liệu, phục vụ bầu cử. Cụ thể, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị thực hiện đúng theo chương trình kịch bản của UBBC tỉnh đề ra. Hệ thống đường truyền được thông suốt; lãnh đạo UBBC các cấp đã theo dõi, chỉ đạo thường xuyên, đội ngũ công chức công nghệ thông tin và cán bộ được trưng tập đã tích cực tham gia diễn tập sử dụng phần mềm bầu cử. Phát huy những kết quả đạt được trong hai lần diễn tập, ngày tổng diễn tập chia hai giai đoạn từ 7 giờ đến 12 giờ, cán bộ các điểm diễn tập sử dụng phần mềm như hai lần 1 và 2. Từ 13 giờ đến 16 giờ, cán bộ công chức nghiệp vụ của UBBC, ban bầu cử các cấp xuất và kiểm tra thể thức, nội dung, số liệu các loại biên bản, biểu mẫu tổng hợp nhằm phát hiện những sơ sót để kịp thời báo cáo về UBBC tỉnh. Theo ông Nguyễn Thanh Tú, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch UBBC tỉnh, 100% các điểm tham gia tổng diễn tập trong ngày 9-5 đều đảm bảo đúng quy định của kế hoạch tổng diễn tập và bám sát chỉ đạo của UBBC tỉnh. Công chức công nghệ thông tin từ cấp tỉnh đến cấp xã chịu trách nhiệm nhập đầy đủ thông tin chính thức của thành viên UBBC, Ban bầu cử, Tổ bầu cử (căn cứ trên các quyết định thành lập tổ chức phụ trách bầu cử) vào phần mềm; dữ liệu này sẽ được giữ nguyên trên hệ thống cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử. Riêng thông tin của người ứng nhập vào phần mềm diễn tập là thông tin giả lập và sẽ nhập chính thức sau ngày 9-5… “Kết thúc tổng diễn tập, UBBC cấp huyện sẽ báo cáo tình hình diễn tập tại địa phương; trong đó nêu rõ các trường hợp xuất hiện lỗi và những khó khăn trong quá trình diễn tập phần mềm bầu cử, tổng hợp gửi thông tin về Sở Nội vụ để báo cáo với UBBC tỉnh. UBBC tỉnh sẽ tổ chức quán triệt tới 100% trưởng phòng Nội vụ các huyện, TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh vào những ngày sau đó để kịp thời bổ sung, hiệu chỉnh, chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng phục vụ ngày bầu cử 23-5”, ông Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh. Theo báo cáo của UBBC tỉnh, tính hết đến ngày 7-5, toàn tỉnh có trên 2,2 triệu cử tri dự kiến, trong đó có trên 283 ngàn cử tri tạm trú, còn lại thường trú. Số cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh là 2.242.521 người; bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện là 2.241.677 người và 2.125.823 người đi bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn là 4 đơn vị; bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh là 27 đơn vị; cấp huyện là 95 đơn vị và 1.157 đơn vị cấp xã với tổng số 1.492 tổ bầu cử trong toàn tỉnh. Tin, ảnh: Nguyệt Hà – baodongnai.com.vn 

    Nguồn: congan.dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ