​Sáng ngày 18/3/2021, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xuất bản In Phát hành – Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động in năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Nguyễn Nguyên – Cục trưởng Cục Xuất bản In Phát hành, đại diện các Sở Thông tin và Truyền thông và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực in. 

  (Hình ảnh tại Hội nghị) Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Nguyên đã nêu một số kết quả đáng khích lệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành in trong năm 2020, như: sản lượng in đạt khoảng 300 tỉ trang A4; doanh thu đạt 94.745 tỉ đồng; nộp ngân sách nhà nước 2.228 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế 2.199 tỉ đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: trên 90% cơ sở in có quy mô nhỏ và vừa; nguồn lực hạn chế, không có năng lực tái đầu tư, công nghệ lạc hậu; việc chuyển đổi công nghệ trước, trong và sau in chưa đồng đều; chưa có tiêu chuẩn nghề in phù hợp với sự phát triển trong tình hình mới của cách mạng công nghiệp 4.0… hinh anh hoi nghi 

  (Hình ảnh tại Hội nghị) Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh ngành in là một ngành quan trọng, vì vậy các doanh nghiệp hoạt động trong ngành cần nhận thức rõ vai trò, vị trí của ngành nhằm góp phần vào công cuộc phát triển của đất nước. Toàn ngành cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Theo đó, năm 2021, các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu thị trường xuất khẩu trên thế giới, để chuẩn bị cho mình các chứng chỉ quốc tế về tiêu chuẩn quản lý, về chất lượng sản phẩm; xây dựng dây chuyền sản xuất phù hợp; tăng cường giao lưu học hỏi cách phát triển của doanh nghiệp xuất khẩu trong và ngoài nước để gia nhập thị trường in xuất khẩu. Chú trọng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo tại chỗ nhằm nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm in của cơ sở. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cũng yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để phát triển lĩnh vực in theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Khi xây dựng văn bản pháp luật phải cụ thể hóa các quy định, xây dựng văn bản pháp luật theo mục tiêu, chiến lược của ngành; rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan để tránh chồng chéo… ​

  ND​

  Nguồn: stttt.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ