(ĐN)- Sáng 20-4, Ban TVTU đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy định 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng. Các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

  Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phan Thành

  Thực hiện Quy định 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng, Ban TVTU và các cấp ủy trên địa bàn tỉnh rất quan tâm tới đội ngũ đảng viên. Theo đó, các cấp ủy thường xuyên thu hút vào Đảng những quần chúng ưu tú nên đã xây dựng được đội ngũ đảng viên cơ bản chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đoàn kết thống nhất trong Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Mặt khác, các cấp ủy thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên thoái hóa, biến chất không còn đủ tiêu chuẩn đảng viên ra khỏi Đảng để làm trong sạch bộ máy. Các đảng viên luôn được tạo điều kiện để thực hiện đầy đủ quyền của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, giúp cho việc sinh hoạt Đảng ngày càng dân chủ và thực chất hơn; đảng viên nắm bắt tốt hơn đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương có hiệu quả.

  Sau mỗi kỳ Đại hội Đảng ở các cấp, cấp ủy các cấp đã ban hành quy chế làm việc của cấp mình, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của tập thể cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy, bí thư, phó bí thư và cấp ủy viên, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

  Hiện nay toàn tỉnh có 16 Đảng bộ trực thuộc tỉnh và 687 tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống tổ chức, bộ máy Đảng các cấp được tổ chức như hiện nay là phù hợp. Các tổ chức Đảng đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ theo các quy định của Trung ương, đảm bảo vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng đối với địa phương, đơn vị; ngày càng được củng cố, kiện toàn và hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
  Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phan Thành.

  Thảo luận tại hội nghị, một số ý kiến cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được, việc thi hành Điều lệ Đảng có một số vướng mắc. Cụ thể là quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng có sự điều chỉnh, bổ sung qua các kỳ Đại hội trong khi Điều lệ Đảng không thay đổi nên việc xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, địa phương có lúc gặp khó khăn. Hiện nay tuổi lao động đã được nâng lên theo Bộ Luật lao động năm 2019, do đó Trung ương cần bổ sung quy định tuổi đời của người vào Đảng để triển khai thực hiện. Trung ương cần có quy định, đối với đảng viên ngoài tỉnh khi chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương khác, phải có bản kết luận tiêu chuẩn chính trị của người xin vào Đảng trong bộ hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng của người đó. Trung ương cũng cần có quy định cụ thể về đối tượng được miễn sinh hoạt Đảng và điều kiện để được miễn sinh hoạt Đảng (trong đó có đối tượng đảng viên đi làm ăn xa, không có nơi ở ổn định từ 3 tháng trở lên). Chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ bộ phận chưa được quy định cụ thể nên hoạt động còn lúng túng, vướng mắc; phụ cấp cho chức danh đảng vụ và bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận không có nên chất lượng hoạt động còn hạn chế. Việc quy định tỷ lệ 20% cán bộ lãnh đạo, quản lý được xếp mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhằm khắc phục tình trạng chạy theo thành tích nhưng thực tế có nhiều trường hợp qua kiểm điểm, xếp loại đạt các tiêu chí HTXSNV nhưng do khống chế tỷ lệ nên chỉ được xếp mức HTTNV, từ đó ảnh hưởng đến sự phấn đấu, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, Trung ương cần nghiên cứu tăng tỷ lệ HTXSNV hoặc không khống chế tỷ lệ này…

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường nêu rõ, Điều lệ Đảng chính là đạo luật gốc, bộ luật cơ bản của Đảng, điều chỉnh toàn bộ các vấn đề về phương thức lãnh đạo, nguyên tắc hoạt động của Đảng; quy định những vấn đề về đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng, sinh hoạt Đảng, quy chế hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng; việc kết nạp đảng viên…Trong nhiều năm qua, Điều lệ Đảng chưa sửa đổi, trong khi đó hàng ngày hàng giờ cuộc sống có sự thay đổi rất nhiều. Bên cạnh đó, các quy định của Đảng, văn bản pháp luật cũng như mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu từng cấp ủy, chính quyền cũng thay đổi liên tục. Quá trình thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước đều được sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để từ những vấn đề thực tiễn đặt ra, đòi hỏi xây dựng thành lý luận, quy chế, thể chế phù hợp với yêu cầu cách mạng đặt ra cho từng thời kỳ. Cụ thể như, việc tổng kết thi hành Điều lệ Đảng hôm nay cũng là việc làm quan trọng để các cấp ủy đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện Điều lệ Đảng, qua đó kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung những vấn đề còn vướng mắc để việc thi hành Điều lệ Đảng trong thời gian tới ngày càng mang lại hiệu quả cao trong công tác lãnh đạo của Đảng, phù hợp với xu thế hiện nay và trước tác động của công nghệ hiện đại, đòi hỏi công tác lãnh đạo, điều hành của Đảng cũng phải có sắc thái mới.
  Phương Hằng( Nguồn: baodongnai.com.vn)

  Bản đồ

  bản đồ