​Nội dung câu hỏi: Tôi có mảnh đất diện tích 229m2 thửa số 147, tờ bản đồ 37 tọa lạc tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch. Tôi muốn xin chuyển mục đích thành đất ở để xây dựng nhà có đươc không? Xin chân thành cám ơn. UBND huyện Nhơn Trạch có ý kiến trả lời tại Văn bản số 9238/UBND-CCHC như sau: – Về Quy hoạch sử dụng đất: Căn cứ Quy định số 4696/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nhơn Trạch và Quyết định số 4377/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nhơn Trạch thì thửa đất số 147, tờ số 37 xã Đại Phước thuộc quy hoạch đất ở. – Về Quy hoạch xây dựng: Căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Đại Phước, huyện Nhơn Trạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 16/QĐ.UBT ngày 04/01/1999 thì thửa đất số 147, tờ số 37 xã Đại Phước thuộc quy hoạch đất ở nhà vườn. Do đó, đề nghị bạn đọc Hà Thúc Hùng liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện để được giải quyết theo qui định. Trân trọng!

    Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ