Nội dung câu hỏi: Hiện tôi có mảnh đất thuộc tờ bản đồ số 10, thửa 192 ở xã Phước Khánh huyện Nhơn trạch là đất chuyên trồng lúa nước. Giờ tôi muốn chuyển mục đích sử dụng lên đất trồng cây lâu năm có được không? Và thủ tục như thế nào? Kính mong anh chị giải đáp giúp tôi. Tôi xin cám ơn. UBND huyện Nhơn Trạch có ý kiến trả lời tại Văn bản số 9238/UBND-CCHC như sau: Căn cứ Quy định số 4696/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nhơn Trạch và Quyết định số 4377/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nhơn Trạch thì vị trí thửa đất số 192, tờ số 10 xã Phước Khánh thuộc quy hoạch đất ở phát triển theo dự án. Căn cứ Điều 52 luật đất đai năm 2013 quy định về “Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất” thì thửa đất số 192, tờ số 10 bản đồ địa chính xã Phước Khánh không đủ điều kiện chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm. Trân trọng!

    Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ