​Nội dung câu hỏi: Tôi có thửa đất số 95, tờ bản đồ số 45 thuộc xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom diện tích 495m2 tôi có thể xin chuyển đổi thổ cư được tối đa bao nhiêu m2 và chi phí chyển đổi là bao nhiêu tiền 1m2. Trân trọng cảm ơn. Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến trả lời tại công văn số 6844/STNMT-Vp như sau: Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân thuộc UBND cấp huyện, do đó, đề nghị bạn đọc Lê Châu liên hệ Bộ phận một cửa của UBND huyện Trảng Bom để được giải quyết.

    Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ