Nội dung câu hỏi: Tôi có lô đất ở thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu có diện tích hơn 500m2 thuộc quy hoạch đất ở nông thôn, tôi xin hỏi hạn mức chuyển đổi thổ cư ở thị trấn Vĩnh An là bao nhiêu? Tôi muốn lên thổ cư cho toàn bộ lô đất có được không. Xin cảm ơn Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến trả lời tại công văn số 6844/STNMT-Vp như sau: Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân thuộc UBND cấp huyện, do đó, đề nghị bạn đọc Nguyễn Minh Tuấn liên hệ Bộ phận một cửa của UBND huyện Vĩnh Cửu để được giải quyết.

    Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ