Nội dung câu hỏi: Bà tôi có các thửa đất (8,9,10 thuộc tờ bản đồ số 34) tại xã An Phước, huyện Long Thành. Bà tôi muốn chuyển đổi mục đích lên đất ở và tách mỗi thửa ra làm 2. Tôi thấy trên bản đồ quy hoạch thể hiện là đất ở kết hợp trồng cây lâu năm. Cho tôi hỏi các thửa đất trên có đủ điều kiện chuyển mục đích và tách thửa (sau khi lên thổ cư) hay không? nếu được thì hạn mức diện tích tối thiểu chuyển mục đích của mỗi thửa là bao nhiêu để tách thành 2 thửa? * UBND huyện Long Thành có ý kiến trả lời tại Văn bản số 21/BC-UBND như sau: 1. Về Quy hoạch sử dụng đất: căn cứ bản đồ sử dụng đất đến năm 2020 huyện Long Thành được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 4628/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Long Thành được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5049/QĐ-UBND ngày 31/12/2020. Các thửa đất 8, 9, 10 tờ bản đồ số 34, xã An Phước có chức năng quy hoạch đất ở tại nông thôn (ONT). 2. Về Quy hoạch nông thôn mới xã An Phước: Vị trí các thửa đất 8, 9, 10, tờ bản đồ 34, xã An Phước nằm trong Khu dân cư trung tâm xã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000, có chức năng quy hoạch xây dựng như sau: – Một phần diện tích các thửa đất nằm trong lộ giới đường GTNT (lộ giới quy hoạch 8m). – Một phần diện tích các thửa đất có chức năng quy hoạch: đất ở tại nông thôn hiện hữu. – Một phần diện tích các thửa đất có chức năng: đất ở quy hoạch mới. 3. Đối với nội dung xin tách thửa: Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 3 và khoản 2, điều 3 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh như sau: – Diện tích tối thiểu đối với loại đất ở nông thôn tại các xã là 80m2 và cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông lớn hơn hoặc bằng 4m. – Diện tích tối thiểu đối với loại đất nông nghiệp tại các xã là 1000m2. Từ những cơ sở trên, đề nghị bạn đọc liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – chi nhánh Long Thành lập bản vẽ xác định diện tích, vị trí xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với một phần diện tích thuộc quy hoạch đất ở tại nông thôn hiện hữu. Ngoài ra, qua rà soát định hướng quy hoạch chung xây dựng xã An Phước đến năm 2025 và dài hạn đến 2030 đang được UBND xã An Phước thực hiện đã được UBND huyện Long Thành phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tại Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 25/3/2020. Vị trí các thửa đất 8, 9, 10, tờ bản đồ số 34 có chức năng quy hoạch là đất ở hiện trạng (nông thôn). Do đó khi quy hoạch xây dựng xã An Phước đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030 được cấp thẩm quyền phê duyệt, nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất với các thửa nêu trên của bạn đọc sẽ được xem xét. Riêng đối với nội dung diện tích xin tách thửa đất do hồ sơ chưa có đầy đủ các thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị bạn đọc khi thực hiện các thủ tục về đất đai liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành để được hướng dẫn thực hiện theo quy định (liên hệ ông Nguyễn Trung Hiếu, SĐT: 0907 366 889).

    Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ