Nội dung câu hỏi: Mẹ tôi 55 tuổi đảng, đã mất và được cấp phần mộ tại nghĩa trang cán bộ tỉnh. Tôi được bên thi công lập bia mộ báo giá chi phí thấp nhất lập mộ đá là 54 triệu đồng. Với mức giá này gia đình tôi không có đủ kinh phí để lập bia mộ. Nếu vậy, gia đình tôi không lập có được không? Với mức phí này là quá cao so với giá trị thực tế, việc lập này chỉ có mức giá đó và chỉ có công ty đó mới được lập. Phần chi phí này gia đình tôi xin được hỗ trợ một phần có được không? thủ tục xin hỗ trợ thì gửi về đâu? Tôi mong các cấp có thẩm quyền trả lời cho tôi. Trân trọng cảm ơn. * UBND thành phố Biên Hòa có ý kiến trả lời tại Văn bản số 16033/UBND-NC như sau: Hiện nay công ty TNHH Đá Thiện Thành là công ty đấu thầu xây cất mộ với Sở Lao động, thương binh và Xã hội từ năm 2009 đến nay, qua đó đang thực hiện trọn gói: từ đào huyệt, xây kim tĩnh, xây vỏ mộ và khắc bia hoàn thiện có hai mức giá bằng đá Granite đen Ấn độ là 54 triệu, bằng đá Granite trắng xám là 38 triệu đồng đã được Sở Tài chính thẩm định. Khi an táng tại nghĩa trang cán bộ việc xây mộ theo quy định chung. Còn chọn mức giá nào do gia đình quyết định và làm việc trực tiếp với công ty TNHH Đá Thiện Thành. Trường hợp của bạn đọc ban lãnh đạo nghĩa trang đã trao đổi trực tiếp với giám đốc công ty TNHH Đá Thiện Thành và được biết trường hợp gia đình bà khó khăn thì có thể trả dần trong thời hạn 02 năm. Vì vậy đề nghị gia đình liên hệ trực tiếp với bên công ty Đá Thiện Thành để được hướng dẫn cụ thể. Đối với cán bộ đảng viên được UBND tỉnh hỗ trợ phần đất tại nghĩa trang cán bộ theo tiêu chuẩn quy định, còn việc các chi phí liên quan từ đào huyệt, xây kim tĩnh, xây vỏ mộ và khắc bia hoàn thiện nay chưa có quy định hỗ trợ.

    Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ