Nội dung câu hỏi: Tôi sinh sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hiện tôi đang làm việc cho một công ty tài chính ở TPHCM. Do nhu cầu muốn phát triển tại Đồng Nai nên công ty tôi muốn mở chi nhánh ở thành phố Biên Hòa, cho tôi hỏi giờ tôi cần đến cơ qua nào để đăng ký và chuẩn bị những giấy tờ cần thiết nào? Tôi xin cảm ơn. Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời tại Văn bản số 4183/SKHĐT-ĐKKD như sau: NỘI DUNG HƯỚNG DẪN VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH 1. Về thành phần hồ sơ Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, bao gồm: – Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh (theo mẫu tại Phụ lục II-11 Thông tư số 02/2019/TTBKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư); – Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh; – Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện; – Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đứng đầu chi nhánh; – Trường hợp chi nhánh là đơn vị trực thuộc của tổ chức tín dụng, kèm theo hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh phải có bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ. – Trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện nộp hồ sơ, kèm theo hồ sơ phải có Hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản ủy quyền và bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ. 2. Về cách thức thực hiện, thời gian giải quyết và lệ phí – Nộp hồ sơ: Người thành lập doanh nghiệp hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai (Bộ phận tiếp 3 nhận và trả kết quả – Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai), Số 236 đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc liên hệ với Bưu điện để nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn (trường hợp quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực) – Nhận kết quả: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai), số 236 đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc đăng ký trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích. – Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. – Lệ phí: 50.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (Thông tư số 47/2019/TT-BTC); Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

    Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ