Nội dung câu hỏi: Hiện tại tôi đang tạm trú (có sổ tạm trú) tại Phường Trảng Dài, Biên Hòa – ĐN, nhưng sổ hộ khẩu thường trú tại Phú Túc – Phú Xuyên – TP. Hà Nội. Tôi có thể làm thủ tục cấp thẻ căn cước tại Đồng Nai được không? Tôi đã tìm hiểu qua Luật Căn Cước, thì có ghi có cơ sở dữ liệu quốc gia nên người dân có thể cấp thẻ căn cước tại nơi mình cư trú hoặc tạm trú. Tôi mong được Quý cơ quan giải đáp vấn đề này. Và xin hướng dẫn cụ thể giúp tôi cách làm thẻ căn cước. Xin cám ơn. Công an tỉnh Đồng Nai có ý kiến trả lời như sau: Theo Luật Căn cước công dân có hiệu lực ngày 01/01/2016 quy định đối với địa phương chưa có điều kiện về cơ sở hạ tầng thông tin, vật chất, kỹ thuật và người quản lý căn cước công dân (CCCD), Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu CCCD để triển khai thi hành theo Luật này thì công tác quản lý công dân vẫn thực hiện theo các luật trước ngày Luật này có hiệu lực. Hiện Bộ Công an chưa triển khai chưa triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu CCCD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nên Công an tỉnh chưa thực hiện việc cấp thẻ CCCD; hiện chỉ tiếp nhận thủ tục cấp thẻ CCCD với trường hợp công dân đã được cấp thẻ CCCD hoặc CMND 12 số ở địa phương khác, nay chuyển hộ khẩu thường trú về tỉnh Đồng Nai. Đối với trường hợp đăng ký tạm trú tại tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh không cấp thẻ CCCD. Về trình tự, thủ tục, Điều 22 Luật Căn cước công dân quy định: “1. Trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân được thực hiện như sau: a) Điền vào tờ khai theo mẫu quy định; b) Người được giao nhiệm vụ thu thập, cập nhật thông tin, tài ỉiệu quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật này kiểm tra, đối chiếu thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác người cần cấp thẻ Căn cước công dân; trường hợp công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin cần ghi trong tờ khai theo mẫu quy định. Đối với người đang ở trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì xuất trình giấy chứng minh do Quân đội nhân dân hoặc Công an nhân dân cấp kèm theo giấy giới thiệu của thủ trưởng đơn vị; c) Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân chụp ảnh, thu thập vân tay của người đến làm thủ tục; d) Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho người đến làm thủ tục; đ) Trả thẻ Căn cước công dân theo thời hạn và địa điểm trong giấy hẹn theo quy định tại Điều 26 của Luật này; trường hợp công dân cỏ yêu cầu trả thẻ tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý căn cước công dân trả thẻ tại địa điểm theo yêu cầu của công dân và công dân phải trả phí dịch vụ chuyển phát. 2. Trường hợp người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của mình thì phải có người đại diện hợp pháp đến cùng để làm thủ tục theo quy định tại khoản 1 Điều này”. Hiện bạn có hộ khẩu tại H. Phú Xuyên, Tp. Hà Nội theo Điều 24 của Luật Căn cước nếu có nhu cầu cấp thẻ CCCD bạn liên hệ Công an huyện Phú Xuyên hoặc Phòng CS. QLHC về TTXH công an Tp. Hà Nội để được cấp theo quy định. Trân trọng

    Nguồn: dongnai.gov.vn

    .


    Bản đồ

    bản đồ