​Nội dung câu hỏi: Tôi có căn nhà cấp 4 ở phường Trảng Dài thuộc tờ 27, số thửa 736 xin có 2 câu hỏi như sau: 1. Hiện tôi muốn chuyển lên thổ cư có được không? nếu được thì tôi lên thổ cư một phần hay phải lên hết. 2. Do nhà tôi hiện đã xuống cấp, tôi muốn nâng nền và nâng mái nhà thì có phải xin giấy phép sửa chữa hay không? hồ sơ thủ tục như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn. * UBND thành phố Biên Hòa có ý kiến trả lời tại Văn bản số 16034/UBND-NC như sau: 1. Đối với câu hỏi: Hiện tôi muốn chuyển lên thổ cư có được không? nếu được thì tôi lên thổ cư một phần hay phải lên hết? Căn cứ quy định của pháp luật đất đai; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014. Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính Phủ; Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Biên Hòa được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 4738/QĐ-UBND ngày 27/12/2017, thửa đất số 736, tờ bản đồ số 27 phường Trảng Dài thuộc chức năng quy hoạch đất ở tại đô thị; Căn cứ bản đồ chồng ghép quy hoạch chi tiết xây dựng lên bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 phường Trảng Dài được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3365/QĐ-UBND ngày 16/11/2012, thửa đất số 736, tờ bản đồ số 27 phường Trảng Dài thuộc chức năng đất ở dự án. Từ những căn cứ nêu trên thì thửa đất 736 không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở. 2. Đối với nội dung nhà xuống cấp, muốn nâng nền và thay mái đề nghị bạn đọc liên hệ UBND phường Trảng Dài để được hướng dẫn thủ tục theo quy định.

    Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ