​Nội dung câu hỏi: Ông Trương Việt Thanh Bình: ngụ tại Tổ 26, khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tôi có 1.000m2 đất bị treo trong khu quy hoạch của AMATA khu công nghệ cao thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai quy hoạch cách đây 10 năm chính quyền không cho mua bán, xây dựng. Cho tôi hỏi khi nào thì quy hoạch hết hiệu lực để tôi yên tâm sinh hoạt. UBND huyện Long Thành có ý kiến trả lời như sau: Đối với dự án Khu công nghiệp công nghệ cao 410ha là dự án Nhà nước thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ. Đến nay, Trung tâm phát triển quỹ đất đã thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án là 206,6ha. Phần diện tích đất còn lại. Trung tâm phát triển quỹ đất vẫn đang thực hiện kiểm kê, áp giá để bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Do đó, dự án này đang tiến hành triển khai thực hiện không phải là quy hoạch treo như phản ánh của ông Trương Việt Thanh Bình. Trân trọng.

    Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ