Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản triển khai Kế hoạch số 394/KH-SVHTTDL ngày 22/02/2021 về việc trang bị đồng phục, tủ sách và đầu sách cho các nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và câu lạc bộ gia đình tại cơ sở năm 2021 ​22-2-2021 (12).

    Tiểu phẩm của huyện Định Quán trong Liên hoan các CLB “Nam giới nói không với bạo lực gia đình” Theo đó, Sở VHTT&DL sẽ trang bị tủ sách và sách cho 30 câu lạc bộ (CLB) gia đình tại các xã,phường, thị trấn của các huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu và thành phố Long Khánh, Đồng Nai. Trang bị 300 bộ đồng phục (áo, mũ) cho 60 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) tại 09 huyện và thành phố Long Khánh. Việc cấp tủ sách và đầu sách cho các CLB Gia đình phát triển bền vững nhằm trang bị những kiến thức về gia đình, xã hội, các kỹ năng về xây dựng hạnh phúc gia đình, đa dạng hóa các nội dung sinh hoạt của các CLB gia đình; từ đó khuyến khích các gia đình tham gia sinh hoạt CLB góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh. Trang bị đồng phục áo và mũ cho nhóm PCBLGĐ từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống bạo lực; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên, tạo hiệu ứng xã hội trong việc phát hiện và can thiệp kịp thời nhằm giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình. Nhằm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình./. Như Quỳnh 

    Nguồn: svhttdl.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ