Sáng ngày 20-01-2021, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai tổ chức lễ trao thẻ nhà báo cho 58 phóng viên, biên tập viên, quay phim đang công tác tại Đài. Lần trao thẻ này bao gồm cả cấp mới và cấp lại thẻ cho giai đoạn 5 năm tới. Trong số đó có 13 phóng viên, biên tập viên và quay phim của Đài đã hội đủ điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thâm niên công tác báo chí và được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp mới thẻ nhà báo. 

  Đ/c Lê Hoàng Ngọc – Giám đốc Sở TTTT trao thẻ nhà báo cho các phóng viên, biên tập viên, quay phim viên Đài PT-TH Đồng Nai

  Thừa ủy quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Lê Hoàng Ngọc – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã trao thẻ và chúc mừng các nhà báo và yêu cầu các nhà báo nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước trong quá trình hoạt động báo chí, không ngừng rèn luyện về phẩm chất chính trị, nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ, tuân thủ thực hiện quy định của Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Đồng thời nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ để đáp ứng xu hướng phát triển của báo chí hiện đại trong cách mạng công nghiệp 4.0.

  Đ/c Lê Hoàng Ngọc – Giám đốc Sở TTTT phát biểu tại buổi lễ trao thẻ nhà báo

   Việc cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025, về cơ bản, tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng và hồ sơ đề nghị cấp thẻ vẫn thực hiện theo quy định tại Luật Báo chí năm 2016. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép các cơ quan báo chí khai hồ sơ cấp đổi thẻ trên hệ thống phần mềm quản lý. Sau khi hoàn thành việc cấp thẻ và cập nhật dữ liệu trên hệ thống, Bộ sẽ cung cấp tài khoản cho các Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tra cứu hồ sơ thẻ nhà báo các cơ quan báo chí thuộc địa phương và các nhà báo thuộc văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí đăng ký hoạt động tại địa phương. Việc cấp thẻ nhà báo sẽ hỗ trợ cho các phóng viên, nhà báo trong hoạt động tác nghiệp, đồng thời giúp công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí hiệu quả hơn.

  L.L

  Nguồn: stttt.dongnai.gov.vn


  Bản đồ

  bản đồ