Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Công ty cổ phần Tre Việt, Công ty bay dịch vụ hàng không và Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay chuẩn bị triển khai đồng bộ và thống nhất việc khai thác sử dụng đài VOR/DME mới tại sân bay Rạch Giá kể từ ngày 12 tháng 8 tới theo Quyết định của Cục HKVN ban hành các sơ đồ phương thức bay kèm tiêu chuẩn khai thác tối thiểu cho cất cánh, hạ cánh tại sân bay Rạch Giá.

    Theo đó, Cục HKVN yêu cầu các hãng hàng không tổ chức phổ biến, huấn luyện cho đội ngũ người lái và nhân viên liên quan; cài đặt dữ liệu và cập nhật tài liệu khai thác liên quan đến phương thức bay và tiêu chuẩn khai thác tối thiểu. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức tu chỉnh Tài liệu hướng dẫn khai thác của cơ sở ATC, Quy chế bay trong khu vực sân bay Rạch Giá; rà soát sửa đổi bổ sung văn bản phối hợp hiệp đồng điều hành bay giữa hàng không dân dụng và quân sự; huấn luyện nhân viên không lưu. Cục cũng yêu cầu Công ty TNHH kỹ thuật Quản lý bay đảm bảo các điều kiện khai thác kỹ thuật liên quan đến hệ thống dẫn đường VOR/DME mới (nhất là tín hiệu, vật tư dự phòng); chuẩn bị sẵn sàng cho đợt kiểm tra cấp phép khai thác thiết bị dẫn đường của Cục trong thời gian tới.

    caa.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ