Căn cứ Kế hoạch số 15979/KH-UBND ngày 02/12/2020 của UBND thành phố Biên Hòa tổ chức “Hội thi trang trí đèn, hoa thành phố Biên Hòa, lần thứ VIII, năm 2021”; Quyết định số 7958/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND thành phố Biên Hòa Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi trang trí đèn, hoa thành phố Biên Hòa, lần thứ VIII năm 2021. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố thông báo số 01/TB-PVHTT ngày 07/01/2021 về việc triển khai công tác tổ chức và phân công phụ trách theo dõi các cụm tại Hội thi trang trí đèn, hoa thành phố Biên Hòa, lần thứ VIII năm 2021” ​

    TB 01 (P.VHTT TP).

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ