Ngày 07/7/2021, Ủy bann hân dân thành phố Biên Hòa ban hành văn bản (Hỏa tốc) số 9129/UBND-KT về việc Triển khai thực hiện các biện pháp quản lý chất thải phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Biên Hòa. 

    Triển khai thực hiện các biện pháp quản lý chất thải phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Biên Hòa​. Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ