Ngày 21/12/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành văn bản số 16937/UBND-KT về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Đồng Nai quy định lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

     

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ