Từ 29/4 đến 01/8, tại Bảo tàng Đồng Nai trưng bày, triển lãm chuyên đề “Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp – Ngày hội của toàn dân” với hơn 250 hình ảnh, tư liệu về 75 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam; đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ ​4-5-2021 


    Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm chuyên đề “Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp – Ngày hội của toàn dân” Bên cạnh trưng bày các hình ảnh, tại triển lãm còn trưng bày nhiều đầu sách về luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tài liệu về những đại biểu Quốc hội đầu tiên của tỉnh Biên Hòa; kỷ yếu tổng kết hoạt động của HĐND và UBND tỉnh Đồng Nai… 4-5-2021 

    Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn TP.Biên Hòa tham quan Triển lãm chuyên đề “Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp – Ngày hội của toàn dân” Trong 75 năm, trải qua 14 nhiệm kỳ. Quốc hội Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Kế thừa truyền thống vẻ vang của Quốc hội Việt Nam. Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Đồng Nai luôn phát huy tốt vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương tham gia các hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri, phản ánh trung thực những ý kiến đóng góp và nguyện vọng của cử tri đến với Quốc hội, đã thực sự là cầu nối gữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Triển lãm chuyên đề nhằm tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử để các tầng lớp nhân tích cực tham gia, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàng Anh 

    Nguồn: svhttdl.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ