Ngày 29/6/2021, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 ban hành Thông báo số 1071/TB-HĐT về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Biên Hòa năm 2020. ​(Đính kèm file) Xem tại đây: TB-1071 trieu

    Triệu tập thí sinh dự thi vò​ng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Biên Hòa năm 2020. Nguồn; bienhoa.dongnai.gov.vn

     


    Bản đồ

    bản đồ