Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế của huyện, nhiều nông dân trên địa bàn các xã: Xuân Phú, Lang Minh, Xuân Thọ, Đồng Nai đã chuyển sang trồng bắp bán cây cho các trang trại chăn nuôi, doanh nghiệp chế biến thức ăn gia súc trên địa bàn. 11.6-Trồng bắp bán cây thu 160 triệu đồng-ha-năm.

    Thu hoạch cây bắp tại H.Xuân Lộc Theo người dân, cây bắp trồng lấy thân có thời gian sinh trưởng ngắn hơn so với cây lúa và bắp lấy hạt nên có thể trồng 3 vụ/năm hoặc xen kẽ 2 vụ bắp và 1 vụ cây ngắn ngày khác. Năng suất bình quân của cây bắp là 60 tấn/vụ/ha, giá bán khoảng 900 ngàn đồng/tấn, thu nhập bình quân đạt 160 triệu đồng/năm, gấp 2-2,5 lần so với trồng lúa, gấp khoảng 1,5 lần so với trồng hoa màu. Mặc dù huyện chưa có chuỗi liên kết tiêu thụ cây bắp nhưng do nhu cầu thức ăn cho các trang trại chăn nuôi và doanh nghiệp chế biến thức ăn gia súc lớn nên đầu ra của loại cây này khá thuận lợi. Nam Vũ 

    Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ