Ngày 10/7/2020, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai đã nhận bàn giao thiết bị lọc nước SWS do công ty TNHH VINA TAK chế tạo để đưa vào vận hành tại trạm cấp nước tập trung ấp 1 và ấp 2 xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu. Đây là thiết bị lọc nước loại nhỏ, có công suất xử lý 30 m3/ngày đêm, sử dụng để lọc nước sinh hoạt nhằm phục vụ cho trường tiểu học Trị An thuộc Dự án xây dựng Hệ thống cấp nước tập trung ấp 1 và ấp 2, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 23/8/2018. Hệ thống cấp nước thuộc dự án hiện đang thực hiện xử lý nước theo công nghệ truyền thống với công suất 210 m3/ngày đêm. Việc đưa vào sử dụng thiết bị lọc nước SWS sẽ giúp nâng công suất của toàn hệ thống lên 240 m3/ngày đêm như mục tiêu Dự án đã đề ra ban đầu. Dự án xây dựng hệ thống cấp nước tập trung ấp 1 và ấp 2, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu nhằm đáp ứng nhu cầu được sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn xã Trị An, đồng thời góp phần thực hiện chỉ tiêu về xã hội (cấp nước sạch nông thôn) được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai đưa vào vận hành thiết bị lọc nước 

    Kiểm tra hệ thống xử lý nước

     Phương Trinh

    Nguồn: sonongnghiep.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ