Ngày 16/6/1967, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 426/QĐ thành lập Phòng “Theo dõi Phong trào bảo vệ trị an và xây dựng lực lượng Công an xã”, có chức năng, nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thống nhất chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng Công an các cấp tổ chức thực hiện những chủ trương, kế hoạch, biện pháp phát động phong trào Bảo vệ trị an và xây dựng lực lượng Công an xã. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

    Ngày 16/7/2007, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 916/2007/QĐ-BCA(X11) xác định ngày 16/6 hàng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa cho các doanh nghiệp tại buổi phát động phong trào năm 2020 tại huyện Thống Nhất. Trải qua 54 năm xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự hợp đồng chặt chẽ của lực lượng vũ trang, các ngành, đoàn thể, sự tin yêu đùm bọc và giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Xây dựng phong trào đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng lớn mạnh, thật sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Khẳng định tầm quan trọng, chiến lược của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm chỉ đạo, chăm lo xây dựng lực lượng xây dựng phong trào từ một phòng chuyên trách trước đây, đến nay có một hệ thống tổ chức và lãnh đạo lớn mạnh từ Bộ đến Công an các tỉnh, thành phố, Công an quận, huyện đến phường, xã; là lực lượng tham mưu, nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trải qua nhiều lần thay đổi về tên gọi, cơ cấu, tổ chức bộ máy, hiện nay phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ là 01 đơn vị trực thuộc Công an tỉnh; với chức năng giúp lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác dân vận trong Công an tỉnh; hướng dẫn việc quản lý, xây dựng lực lượng Công an xã và các tổ chức quần chúng làm công tác an ninh, trật tự ở cơ sở. Từ khi thành lập đến nay, lực lượng Xây dựng phong trào toàn đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Một trong những công tác nổi bật, tiêu biểu của lực lượng xây dựng phong trào Công an Đồng Nai là đã tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các đợt ra quân thực hiện công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với công tác dân vận, chung sức xây dựng nông thôn mới ở địa bàn cơ sở. Đây là một trong những công tác lớn, trọng tâm hàng năm của Công an tỉnh, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng phối hợp thực hiện, với nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực hướng về cơ sở, những địa bàn vùng sâu vùng xa, khó khăn, vùng tập trung đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Trong 10 năm qua, lực lượng phong trào Công an tỉnh đã tham mưu tổ chức 13 đợt cấp tỉnh, 48 đợt cấp huyện phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn công tác dân vận, góp phần chung sức xây dựng nông thôn mới. Đã tổ chức trao tặng 626 căn nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương, tặng 2.134 xe đạp và 3.007 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tặng 60.292 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn; khám bệnh và phát thuốc miễn phí gần 17.213 người dân; sửa chữa, nâng cấp cải tạo, làm mới hàng trăm km đường giao thông nông thôn; xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Thông qua những việc làm cụ thể đó, đã góp phần tô thắm tình cảm gắn bó giữa lực lượng Công an Đồng Nai trong lòng nhân dân. Đ/c Đại tá Võ Thị Thu Nguyệt – Nguyên Trưởng Phòng xây dựng phong trào cùng Lãnh đạo Công an huyện Định Quán thăm tặng quà cơ sở Phật giáo trên địa bàn trong đợt dân vận tại huyện Định Quán năm 2015 Lãnh đạo Công an tỉnh dự Đại hội Chi bộ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 – 2025 Những thành tích của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần quan trọng tạo nên những trang sử vẻ vang của lực lượng Công an Đồng Nai trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự. Ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng Xây dựng phong trào; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ tỉnh đến cơ sở được tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và của các cấp có thẩm quyền. Tự hào về truyền thống của lực lượng, mỗi cán bộ chiến sỹ làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tự tỉnh đến cơ sở đều tâm huyết ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chuyên môn, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng Phong trào, xứng đáng với niềm tin yêu của các tầng lớp nhân dân. Phòng PV05 

    Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ