Theo kế hoạch số 104/KHPH-UBND-UBMTTQ tỉnh Đồng Nai về tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó thời gian tổ chức từ ngày 13-19/5/2021 tại các xã, phường, thị trấn theo đơn vị bầu cử. Có 27 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị bầu cử có 5 người ứng cử với số đại biểu được bầu là 3. ​Cụ thể, Đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Tân Biên, Hố Nai, Tân Hòa (TP.Biên Hòa); Đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường: Tân Phong, Trảng Dài, Tân Tiến (TP.Biên Hòa); Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Bửu Hòa, Tân Vạn, Hóa An, Hiệp Hòa, Tân Hạnh (TP.Biên Hòa); Đơn vị bầu cử số 4 gồm các phường: Long Bình, Tân Hiệp, Tam Hòa (TP.Biên Hòa); Đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường, xã: Tam Phước, Phước Tân, An Hòa và xã Long Hưng (TP.Biên Hòa); Đơn vị bầu cử số 6 gồm các phường: Thống Nhất, Trung Dũng, Quang Vinh, Quyết Thắng, Hòa Bình, Thanh Bình, Bửu Long (TP.Biên Hòa); Đơn vị bầu cử số 7 gồm các phường, xã: Long Bình Tân, An Bình, Bình Đa, Tam Hiệp, Tân Mai (TP.Biên Hòa). Đơn vị bầu cử số 8 gồm các xã: Cẩm Đường, Tam An, An Phước, Long Đức, Lộc An, Bình Sơn, Bình An (H.Long Thành); Đơn vị bầu cử số 9 gồm các xã, thị trấn: Long An, Long Phước, Phước Thái, Tân Hiệp, Bàu Cạn, Phước Bình và TT.Long Thành (H.Long Thành). Đơn vị bầu cử số 10 gồm các xã, thị trấn: Phước An, Long Thọ, Phước Thiền, Phú Hội, Long Tân và TT.Hiệp Phước(H.Nhơn Trạch; Đơn vị bầu cử số 11 gồm các xã: Phú Thạnh, Phú Đông, Đại Phước, Phú Hữu, Phước Khánh, Vĩnh Thanh (H.Nhơn Trạch). Đơn vị số 12 gồm các xã: Hố Nai 3, Bắc Sơn, Bình Minh, Giang Điền, Quảng Tiến, An Viễn, Đồi 61 (H.Trảng Bom); đơn vị số 13 gồm các xã, thị trấn: Sông Trầu, Cây Gáo, Thanh Bình, Tây Hòa, Trung Hòa, Đông Hòa, Hưng Thịnh, Sông Thao, Bàu Hàm và TT. Trảng Bom (H.Trảng Bom). Đơn vị bầu cử số 14 gồm các xã: Bình Hòa, Tân Bình, Bình Lợi, Thạnh Phú, Thiện Tân, Tân An (H.Vĩnh Cửu); Đơn vị bầu cử số 15 gồm các xã, thị trấn: Trị An, Hiếu Liêm, Mã Đà, Phú Lý, Vĩnh Tân và TT. Vĩnh An (H.Vĩnh Cửu). Đơn vị bầu cử số 16 gồm các xã, thị trấn: Hưng Lộc, Lộ 25, Bàu Hàm 2, Xuân Thiện và TT.Dầu Giây (H.Thống Nhất; Đơn vị bầu cử số 17 gồm các xã:Quang Trung, Gia Kiệm, Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3 (H.Thống Nhất). Đơn vị bầu cử số 18 gồm các phường, xã: Xuân Hòa, Phú Bình, Xuân Bình, Xuân An, Xuân Tân, Bàu Sen, Xuân Lập và xã Hàng Gòn (TP.Long Khánh); Đơn vị bầu cử số 19 gồm các phường, xã: Xuân Trung, Xuân Thanh, Bảo Vinh, Suối Tre và Bàu Trâm, xã Bảo Quang, xã Bình Lộc (TP.Long Khánh). Đơn vị bầu cử số 20 gồm các xã: Nhân Nghĩa, Xuân Quế, Sông Nhạn, Thừa Đức, Xuân Đường, Long Giao, Xuân Mỹ (H.Cẩm Mỹ); Đơn vị bầu cử số 21 gồm các xã: Xuân Bảo, Bảo Bình, Xuân Đông, Xuân Tây, Sông Ray, Lâm San (H.Cẩm Mỹ). Đơn vị bầu cử số 22 gồm các xã, thị trấn: Xuân Hưng, Xuân Hòa, Xuân Tâm, Xuân Thành, Xuân Trường, Xuân Hiệp và TT.Gia Ray (H.Xuân Lộc); Đơn vị bầu cử số 23 gồm các xã: Suối Cao, Xuân Bắc, Suối Cát, Lang Minh, Xuân Thọ, Xuân Phú, Xuân Định, Bảo Hòa (H.Xuân Lộc). Đơn vị bầu cử số 24 gồm các xã: Phú Cường, Túc Trưng, La Ngà, Phú Ngọc, Thanh Sơn, Suối Nho, Phú Túc (H.Định Quán); Đơn vị bầu cử số 25 gồm các xã, thị trấn: Ngọc Định, Phú Lợi, Phú Vinh, Phú Tân, Gia Canh, Phú Hòa và thị trấn Định Quán (H.Định Quán). Đơn vị số bầu cử 26 gồm các xã, thị trấn: Phú Lộc, Phú Thịnh, Phú Lập, Tà Lài, Núi Tượng, Nam Cát Tiên, Phú An, Đắc Lua, Phú Sơn và TT.Tân Phú (H.Tân Phú); Đơn vị bầu cử số 27 gồm các xã: Phú Trung, Phú Bình, Phú Lâm, Thanh Sơn, Phú Xuân, Phú Thanh, Trà Cổ, Phú Điền (H.Tân Phú). (Xuân Tuấn)

    Nguồn: ubmttq.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ