Ngày 12/7/2021, Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Biên Hòa ban hành văn bản số 234/PVHTT về việc Tuyên truyền bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ