Ngày 31/5/2021, Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Biên Hoà ban hành văn bản số 170/PVHTT về việc Tuyên truyền Tháng cao điểm dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con năm 2021 (từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021).  VB 170 (P.VHTT).pdfVB 170 (P.VHTT).pdf 

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ