​Đại biểu thuộc tổ Thống Nhất đề nghị các ngành, các cấp cần tích cực hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động theo từng đối tượng để tăng tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm xã hội. Từ 2021, việc khám chữa bệnh bằng thẻ Bảo hiểm y tế sẽ thông tuyến tỉnh, do đó cần tuyên truyền rộng rãi để người dân biết tham gia Bảo hiểm y tế. ​ Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh báo cáo trả lời, cụ thể như sau: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã và đang tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Cụ thể: Phối hợp với các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát tờ rơi ở các khu dân cư, trường học; triển khai và hướng dẫn người dân thực hiện giao dịch điện tử đối với cá nhân, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng giao dịch của Ngành như: đóng tiếp BHXH tự nguyện và gia hạn thẻ BHYT trực tuyến… nhằm tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân. Tập trung rà soát các đối tượng tiềm năng để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Đối với BHYT học sinh, sinh viên, phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội rà soát số học sinh, sinh viên của các trường, đặc biệt là các trường trung cấp, cao đẳng nghề, các trung tâm dạy nghề trên địa bàn toàn tỉnh chưa tham gia BHYT, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BHYT học sinh, sinh viên ngay từ đầu năm học mới 2020-2021; đồng thời nắm bắt hoàn cảnh gia đình của học sinh, sinh viên; từ đó kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ hoặc tặng thẻ BHYT đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu năm học 2020-2021 đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Đối với BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, đẩy mạnh triển khai thực hiện mô hình “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, bám sát từng khu phố thông qua việc phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, công an khu vực để tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Đối với BHXH bắt buộc, theo dõi và nắm bắt thực trạng của các doanh nghiệp trên địa bàn; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp. Tiếp tục phối hợp với ngành bưu điện và các đại lý thu khác nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách, chế độ về BHXH, BHYT. Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong công tác truyền thông với mục tiêu chung là nâng cao quyền lợi khám chữa bệnh BHYT của người dân, nêu cao trách nhiệm trong sử dụng hiệu quả quỹ BHYT. Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan lập kế hoạch cụ thể để tăng cường tuyên truyền cho người lao động, người dân và doanh nghiệp về việc thông tuyến tỉnh nội trú trên toàn quốc kể từ ngày 01/01/2021 theo quy định của Luật BHYT sửa đổi năm 2014. ​

    Nguyễn Thị Oanh

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ