Ngày 09/7/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành Văn bản số 9238/QĐ-UBND về việc Tuyên truyền vận động trong thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CTTTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. ​​​(Đính kèm file) Xem tại đây: VB 9238 (UBND TP Covid-19).pdfVB 9238 (UBND TP Covid-19).

    Thuc-hien-cach-ly-xa-hoi-theo-chi-thi-so-16.jpg Tuyên truyền vận động trong thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ