Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

    Tiêm vắc xin COVID-19 tại Bệnh viện Thống Nhất – ảnh Bình An

    Cụ thể, giao Sở Y tế Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng khẩn trương chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, huy động các cơ sở y tế ngoài công lập đủ điều kiện tiêm chủng; lực lượng quân dân y, công lập, dân lập, kể cả cán bộ y tế đã về hưu để tham gia thực hiện chiến dịch tiêm chủng; xây dựng kế hoạch, điều tiết phân bổ lực lượng y tế cho các đơn vị, địa phương khoa học, hợp lý, đặc biệt là các địa phương có dân số đông, lực lượng mỏng như TP.Biên Hòa; đơn vị nào thiếu bổ sung gấp, đơn vị nào tiêm xong điều tiết hỗ trợ đơn vị chưa xong để đảm bảo việc tiêm theo đúng tiến độ đề ra; phấn đấu hoàn thành trước kế hoạch. Khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin nhanh, đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả không để vắc xin hết hạn; tuyệt đổi không để xảy ra tình trạng xin cho, lựa chọn vắc xin, lợi dụng chức trách để tiêm cho người không đúng đối tượng và tiêu cực khác trong tiêm vắc xin; xây dựng phương án tiêm liên tục cả thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ, ngoài giờ hành chính để đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/8/2021. Thực hiện rà soát tiến độ tiêm vắc xin để điều chỉnh kế hoạch phân bổ phù hợp, trong đó có quy định thời gian cụ thể các đơn vị, địa phương phải hoàn thành công tác tiêm; đồng thời báo cáo UBND tỉnh thu hồi số vắc xin còn tồn chuyển nguồn dự phòng để phân bổ cho các đơn vị khác; UBND tỉnh sẽ nghiêm khắc xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nếu để xảy ra chậm trễ theo kế hoạch. Phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có phương án trang bị trang thiết bị máy tính xách tay, máy quét mã vạch tại bàn tiêm chủng; xem xét, đề xuất phương án trưng dụng máy tính xách tay và huy động công chức, viên chức tại các sở, ngành trong hệ thống chính trị để tham gia hỗ trợ công tác nhập dữ liệu tiêm chủng COVID-19. Hiện tại Chính phủ đã có chủ trương ưu tiên cấp vắc xin cho các tỉnh có nhiều khu công nghiệp, số lượng công nhân lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đổng Nai… Do đó Sở Y tế rà soát, tham mưu UBND tỉnh có phương án cụ thể, xác định địa bàn, khu vực trọng điểm để phân bổ tỷ lệ tiêm chủng cho phù hợp theo tinh thần, chủ trương của Chính phủ. Mở cầu trực tuyển để theo dõi, chỉ đạo, sẵn sàng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, đia phương trong việc tiêm chủng; kip thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyển để xem xét, chi đạo xử lý. Báo cáo UBND tỉnh tiến độ tiêm trên địa bàn tỉnh trước 17 giờ hằng ngày. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức vận chuyển vắc xin phòng COVID-19 đến các địa điểm tiêm chủng đảm bảo thống nhất, đầy đủ, chặt chẽ, kịp thời, an toàn. Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương chủ trì, phối hợp Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Đồng Nai, các đơn vị Iiên quan thực hiện các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý việc tiêm chủng vắc xin, đặc biệt là hệ thống phần mềm quản lý tiêm chủng. Đề nghị Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Đồng Nai hỗ trợ Sở Y tế quản lý các phần mềm hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia, hồ sơ sức khỏe điện tử theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đường truyền họp trực tuyến tại các điểm cầu. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố báo cáo cấp ủy địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng; khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương theo kế hoạch của UBND tỉnh đảm bảo cơ cấu, thành phần tương tự Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Công việc hoàn thành truớc ngày 10/8/2021. Chịu trách nhiệm về chiến dịch tiêm chủng trên địa bàn, đảm bảo đúng đối tượng, an toàn và tổ chức tiêm chủng đúng thời gian quy định. Rà soát, huy động tối đa nguồn nhân lực, vật tư dễ thực hiện thành công công tác tiêm chủng tại địa phương. Trong phạm vi, quyền hạn của mình chủ động phối hợp, chia sẻ, hỗ trợ với các địa phương khác, đặc biệt là việc chia sẻ nhân lực y tế phục vụ công tác tiêm chủng. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung liên quan để đảm bảo hoàn thành chiến dịch tiêm chủng vắc xin trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch đề ra. UBND tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình hình dịch đang có diễn biến hết sức phức tạp. Do đó, là tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cá nhân người đứng đầu; việc để xảy ra chậm trễ, lơ là trong công tác trên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Tinh ủy, UBND tỉnh. Quốc Khánh. Nguồn: dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ