Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Việc lựa chọn bầu những người có đức, có tài xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của toàn dân, toàn Đàng, toàn quân, trong đó có chức sắc, tu sỹ, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn. Nhằm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tôn giáo trên địa bàn huyện phát huy lòng yêu nước, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân. Nhằm tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo sự hướng dẫn của chính quyền và Ủy ban Mặt trận các cấp. Sáng ngày 27/4/2021, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất, Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc tín đồ các tôn giáo tham gia công tác bầu cử đại biểu Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự Hội nghị có gần 100 vị là chức sắc, chức việc trên địa bàn huyện. Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Vũ – Trưởng ban Ban Tôn giáo phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong đó trọng tâm về: nguyên tắc bầu cử; tuổi bầu cử và tuổi ứng cử; tiêu chuẩn của người ứng cử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử; nguyên tắc hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; nguyên tắc lập danh sách cử tri; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử; nguyên tắc vận động bầu cử; những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử; nguyên tắc bỏ phiếu; niệc kiểm phiếu; nông bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử; nác vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo trong bầu cử,…

  Toàn cảnh Hội nghị

  Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Quốc Vũ – Trưởng ban Ban Tôn giáo đề nghị các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn huyện một số nội dung: – Kêu gọi, hướng dẫn tín đồ các tôn giáo tham gia đầy đủ các cuộc họp do chính quyền, mặt trận tổ chức; cần nghiêm túc lắng nghe, tìm hiểu các quy định của pháp luật để thực hiện quyền bầu cử đạt hiệu quả. – Khi thực hiện ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đề nghị các cử tri chú ý bầu cử phải đảm bảo về mặt số lượng, cơ cấu, thành phần, theo đúng quy định. – Các cử tri cần nghiên cứu kỹ thông tin trên danh sách cử tri, kịp thời phát hiện, báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu phát hiện sai thông tin; chú ý nhận thẻ cử tri và thực hiện quyền bầu cử của cử tri theo quy định. – Các tổ chức tôn giáo cần tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng tín đồ tham gia bỏ phiếu bằng cách sắp xếp, bố trí thời gian tổ chức lễ và các hoạt động tôn giáo trong ngày 23/5/2021 (Chủ nhật) một cách hợp lý; chức sắc tôn giáo tích cực tham gia các lễ khai mạc bầu cử tại địa phương nếu được mời. – Bầu cử những đại biểu xứng đáng và đảm bảo đủ số lượng. – Kịp thời phản ánh nếu có vi phạm, đảm bảo tính công khai, dân chủ, minh bạch và đúng pháp luật. Cá nhân, tổ chức có thể phản ánh tại các cơ quan như Ủy ban bầu cử các cấp.

   Đồng chí Nguyễn Quốc Vũ – Trưởng ban Ban Tôn giáo triển khai tại Hội nghị.

  Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo UBND huyện Thống Nhất đã trao tặng cờ Tổ quốc cho các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa huyện.

  Lãnh đạo UBND huyện Trao cờ Tổ quốc cho đại diện các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện

  Trần Xuân Quế – BTG

  Nguồn: bantongiao.dongnai.gov.vn

   


  Bản đồ

  bản đồ