Đại biểu thuộc tổ Long Thành và Biên Hòa II phản ánh: Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến cuối năm 2019 tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt 76,8%, một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, việc cấp nước sinh hoạt cho người dân gặp nhiều khó khăn, nhiều nơi sử dụng giếng khoan, giếng đào nhưng chất lượng nước chưa đảm bảo theo quy định. ​Có địa phương đã được đầu tư đường ống cấp nước sinh hoạt nhưng chất lượng nước vẫn chưa đảm bảo (Xã Đồi 61, huyện Trảng Bom); một số công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn chưa được đầu tư, nâng cấp đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân. Theo đại biểu, trong thời gian qua Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các địa phương để triển khai các giải pháp kêu gọi xã hội hóa đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn, hỗ trợ thiết bị lọc nước nhỏ lẻ cho hộ gia đình, đến nay đạt tỷ lệ 77%. Tuy nhiên, hệ thống đấu nối vào công trình cấp nước tập trung, đạt 11%; công trình đấu nối vào hệ thống cấp nước đô thị, đạt 12%; hỗ trợ thiết bị lọc nước nhỏ lẻ thực hiện còn chậm. Nguyên nhân là do người dân tự khai thác giếng khoan, giếng đào để sử dụng; chi phí đầu tư và chi phí đấu nối vào hệ thống cấp nước lớn nên nhà đầu tư và người dân không tham gia. Đại biểu đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu quy định pháp luật có liên quan, có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong việc đầu tư, mở rộng công suất thiết kế, đấu nối vào hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung tại khu vực vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận nguồn nước sinh hoạt đạt chất lượng theo quy định. Tổ chức tuyên truyền, vận động hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt, hạn chế tình trạng khai thác mạch nước ngầm. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo trả lời, cụ thể như sau: Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo QC02 đến tháng 9 năm 2020 là 79,54%, tăng 2,74% so với năm 2019, đạt 99,43% so với chỉ tiêu nghị quyết Tỉnh ủy giao năm 2020 (Nghị quyết: 80%). Trong đó: Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước 11,44%; từ đấu nối đường ống cấp nước đô thị 10,01%; từ thiết bị lọc nước nhỏ lẻ hộ gia đình 17,54%; từ công trình cấp nước nhỏ lẻ 40,56% a) Về công tác quản lý chất lượng nước sạch nông thôn Hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với địa phương, đơn vị quản lý công trình kiểm tra hiện trạng, công tác quản lý, vận hành các công trình cấp nước; kiểm tra chất lượng nguồn nước định kỳ theo quy định, đồng thời hướng dẫn các tổ chức quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn thực hiện nghiêm túc quy định về kiểm soát chất lượng nước cấp cho người dân. Một số thông tin về tình hình sử dụng nước sạch nông thôn theo phản ánh của đại biểu: – Trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ: Theo báo cáo địa phương, tỷ lệ người dân trên địa bàn huyện sử dụng nước sạch theo QC02 đạt 78,58%. Trong đó: Từ công trình cấp nước tập trung 10,38%; từ thiết bị lọc nước nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình 36,26%; từ nguồn công trình nhỏ lẻ 31,94%. – Đối với công trình cấp nước tập trung xã Đồi 61, huyện Trảng Bom: Hàng năm đơn vị quản lý công trình đã thực hiện xét nghiệm mẫu nước định kỳ theo quy định, các mẫu xét nghiệm chất lượng nước đều đạt theo quy chuẩn hiện hành (trong đó chỉ tiêu độ cứng của nước là 201mg/l nhỏ hơn theo quy chuẩn là 350mg/l, đảm bảo chất lượng nước phục vụ sinh hoạt theo quy định), tuy nhiên khi độ nước cứng cao đã gây ra hiện tượng lắng cặn, tạo vệt ố vàng và các mảng bám trên vật dụng. Sau khi nhận được phản ánh của cử tri, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát và thống nhất báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chấp thuận cho đơn vị quản lý công trình lắp đặt thiết bị xử lý độ cứng để phục vụ người dân (kiến nghị tại Tờ trình số 3243/TTr-SNN ngày 04/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT). b) Về việc công tác sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước tập trung Trong giai đoạn 2016 – 2020, đã triển khai đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hoàn thành 19 công trình cấp nước tập trung (CNTT), với tổng công suất thiết kế khoảng 11.552 m3/ngđ, cấp nước cho khoảng 104.913 người, tổng kinh phí thực hiện là 234.387 triệu đồng. Bên cạnh đó, 05 công trình đang tiếp tục đầu tư, sửa chữa, nâng cấp với tổng công suất thiết kế khoảng 7.510 m3/ngđ, cấp nước cho khoảng 72.782 người, tổng kinh phí thực hiện là 101.503 triệu đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 82 công trình cấp nước sạch nông thôn đang hoạt động với tổng công suất thiết kế 55.227 m3/ngày đêm, công suất thực tế cấp nước 28.471m3/ngày đêm, cung cấp cho khoảng 204.918 người. c) Về công tác lắp đặt thiết bị lọc nước nhỏ lẻ hộ gia đình Các ngành, địa phương đã phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tự lắp đặt 63.652 thiết bị lọc nước nhỏ lẻ hộ gia đình, cấp nước cho khoảng 286.438 người dân; thực hiện Dự án hỗ trợ lắp đặt thiết bị lọc nước nhỏ lẻ hộ gia đình cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay tỉnh đã hỗ trợ lắp đặt 6.180 thiết bị lọc nước, cấp nước cho khoảng 24.720 người. Riêng năm 2020 dự kiến lắp đặt thêm 6.340 thiết bị, hiện nay chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định, dự kiến triển khai lắp đặt từ tháng 10/2020. d) Về công tác kêu gọi xã hội hóa đầu tư cấp nước sạch nông thôn Để kêu gọi các doanh nghiệp tham gia xã hội hóa đầu tư xây dựng, quản lý các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 về quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020. Thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 về việc phê duyệt danh mục dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025, trong đó có các dự án cấp nước sạch nông thôn để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Thực hiện chính sách xã hội hóa đầu tư xây dựng, quản lý các công trình cấp nước sạch nông thôn, thời gian qua các doanh nghiệp đã tham gia đầu tư một số dự án xã hội hóa cấp nước nông thôn, cụ thể: – 02 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng công suất thiết kế khoảng 105.000 m3/ngđ, cấp nước cho khoảng 850.000 người, tổng kinh phí thực hiện là 1.436.167 triệu đồng. – 02 công trình đang thi công, chuẩn bị đưa vào sử dụng với tổng công suất thiết kế khoảng 30.000 m3/ngđ, cấp nước cho khoảng 148.135 người, tổng kinh phí thực hiện là 144.167 triệu đồng. – 03 đơn vị đang lập hồ sơ đề nghị đầu tư 04 dự án xã hội hóa công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh với tổng công suất thiết kế khoảng 12.500 m3/ngđ, cấp nước cho khoảng 108.141 người. * Một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới a) Về cơ chế chính sách: Triển khai hiệu quả công tác xã hội hóa đầu tư công trình, lắp đặt đầu nối các tuyến đường ống cấp nước sạch nông thôn theo cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ, Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025. b) Về công tác tuyên truyền: Tăng cường tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng về cấp nước sạch nông thôn, nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch, vận động người dân tham gia sử dụng nước từ các công trình cấp nước trên địa bàn. Đối với những khu vực khó khăn về nguồn nước, thường xuyên tuyên truyền vận động người dân tham gia đầu tư các công trình cấp nước nhỏ lẻ, thiết bị lọc nước hộ gia đình. c) Về công tác quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả các công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn, kiểm tra đánh giá chất lượng nước định kỳ tại công trình cấp nước tập trung; thanh lý công trình hoạt động không hiệu quả, đối với các công trình hiệu quả hoạt động thấp, kịp thời có giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động. d) Về công tác quản lý chất lượng nguồn nước: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT cùng với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nguồn nước phục vụ người dân theo quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế. e) Về công tác đầu tư xây dựng: Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cấp nước đã được phê duyệt. Rà soát, ưu tiên bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, đấu nối mở rộng phạm vi cấp nước cho khu vực nông thôn từ tuyến ống cấp nước đô thị theo Quy hoạch nước sạch đã được phê duyệt ​

    Nguyễn Thị Oanh

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ