Đại biểu HĐND tỉnh nêu vấn đề, hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 01/8/2020; hiệp định giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông, thủy sản cũng như những mặt hàng Việt Nam vốn có nhiều lợi thế cạnh tranh. ​ Do đó, đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần chỉ đạo triển khai các giải pháp, các quy định cụ thể, phù hợp trong lĩnh vực thu thuế; đánh giá những tác động từ hiệp định đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thu ngân sách để địa phương kịp thời nắm bắt cơ hội hợp tác. Đề nghị ngành công thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường tiềm năng của tỉnh như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương báo cáo trả lời, cụ thể như sau: Thực hiện Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 11028/KHUBND ngày 16/9/2020 về việc Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của tỉnh Đồng Nai (gửi kèm) nhằm phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức liên quan, quyết định biện pháp chỉ đạo, điều hành và các biện pháp khác triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Hiệp định; Hỗ trợ các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh nắm được nội dung Hiệp định EVFTA và cách thức thực thi cam kết của Hiệp định trong từng lĩnh vực một cách đúng đắn và nhất quán thông qua kế hoạch thực hiện rõ ràng, hiệu quả và có tính kết nối với các cơ quan, tổ chức liên quan, đặc biệt là cơ quan báo chí và truyền thông; Vận dụng và phát huy hiệu quả các cơ hội đến từ Hiệp định, hạn chế tối đa các thách 2 thức để tối hưu hóa lợi ích mà Hiệp định mang lại cho doanh nghiệp và người dân trong tỉnh. Một số nhóm nhiệm vụ chủ yếu để triển khai thực thi Hiệp định gồm: (1) Tuyên truyền, phổ biến thông tin về EVFTA và thị trường của các nước EU; (2) Công tác xây dựng pháp luật, thể chế; (3) Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; (4) Chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp; (5) Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, trong đó đã phân công các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, có phân kỳ và quy định kết quả cụ thể. Ngoài ra, nhằm tạo sự chuẩn bị cho Doanh nghiệp trước khi Hiệp định có hiệu lực, Bộ Công Thương đã chủ trì tổ chức 02 hội nghị trực tuyến: Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA (ngày 05/6/2020) và Hội nghị trực tuyến về “Triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA)”, UBND tỉnh đã phối hợp tổ chức, mời các sở, ngành và doanh nghiệp tham dự. Thực hiện Kế hoạch 15300/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC và CBCC cấp xã cho hệ thống chính trị tỉnh Đồng Nai, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 4312/KH-SCT ngày 18/9/2020 về việc Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật và nâng cao kiến thức, năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020, theo đó, Sở Công Thương phối hợp Cục Công tác phía Nam – Bộ Công Thương tổ chức 02 lớp tập huấn về hội nhập kinh tế quốc tế phổ biến về Hiệp định EVFTA, Hiệp định CPTPP và Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Nước CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu âu về thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT. Đồng thời, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường trọng điểm, thị trường 3 truyền thống cũng như các thị trường tiềm năng, thời gian qua Sở Công Thương đã phối hợp cùng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Cục Hải quan và các sở, ngành tổ chức Đoàn công tác của tỉnh xúc tiến thương mại tại nước ngoài; hội nghị đối thoại doanh nghiệp, hội nghị kết nối giao thương với doanh nghiệp FDI. Cụ thể như sau: – Năm 2015: Tổ chức Đoàn công tác của tỉnh xúc tiến thương mại – đầu tư tại Hoa Kỳ; Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Tổ chức hội nghị kết nối giao thương với các Tập đoàn Hoa Kỳ. Tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc, Đài Loan. – Năm 2016: Tổ chức Đoàn công tác của tỉnh xúc tiến thương mại – đầu tư tại Nga. Tổ chức hội nghị kết nối giao thương với doanh nghiệp FDI Hàn Quốc. Tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. – Năm 2017: Tổ chức Đoàn công tác của tỉnh xúc tiến thương mại – đầu tư tại Nhật Bản. Tổ chức hội nghị kết nối giao thương với doanh nghiệp Hoa Kỳ; doanh nghiệp FDI Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. – Năm 2018: Tổ chức Đoàn công tác của tỉnh xúc tiến thương mại – đầu tư tại CHLB Đức. Tổ chức hội nghị kết nối giao thương với doanh nghiệp CHLB Đức; doanh nghiệp FDI Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc, Đài Loan. – Năm 2019: Tổ chức Đoàn công tác của tỉnh xúc tiến thương mại – đầu tư tại Nhật Bản. Tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. – Năm 2020: Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đoàn xúc tiến thương mại tại thị trường Australia, tuy nhiên do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên chương trình bị hủy. * Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới: – Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức các hoạt động xúc tiến, kết nối giao thương, tổ chức đối thoại, phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện các hoạt động quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, mặt hàng có thể đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang tại các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc; chú trọng thị trường EU khi thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư để hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh tận dụng tối đa các ưu đãi của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA). – Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Nai và Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai (METI-KANSAI) về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao thương doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản, dự kiến tổ chức tháng 12/2020 nhằm hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản trong hoạt động sản xuất kinh doanh và góp phần giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. – Đối với hoạt động xúc tiến đầu tư: hiện Ban Quản lý các khu công nghiệp chưa xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021. Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ lưu ý phối hợp Sở Công Thương thực hiện một số hoạt động quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, mặt hàng có thể đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc trên cơ sở phối hợp với Sở Công Thương khi thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021. Đồng thời, Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ có phương án đề xuất UBND tỉnh thực hiện phối hợp chương trình xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại để đẩy mạnh hiệu quả của hai hoạt động. ​

    Nguyễn Thị Oanh

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ