Đại biểu thuộc tổ Tân Phú phản ánh: Thực tế một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng không đủ năng lực chuyên môn và tài chính nhưng vẫn thi công công trình, do đó khi có sự việc xảy ra thì không giải quyết được vấn đề (điển hình như vụ việc sập công trình xây dựng ở Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom). ​ Do đó, đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác cấp phép xây dựng, thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp xây dựng, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Vấn đề trên, chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng báo cáo trả lời, cụ thể như sau: Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 ban hành quy định về phân công phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. Theo đó tại Chương II Quy định ban hành kèm theo Quyết định này đã phân công trách nhiệm cụ thể công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với Sở Xây dựng, Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý khu công nghệ cáo và UBND cấp huyện. – Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 1914/BXD-GĐ ngày 14/8/2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 10554/UBND-KTN ngày 12/9/2019, Sở Xây dựng đã có văn bản số 4454/SXD-QLXD ngày 10/10/2019 triển khai việc tăng cường quản lý chất lượng công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách tường kích thước lớn. – Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5477/UBND-KTN ngày 15/5/2020 về việc sập công trình ở Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, Sở Xây dựng có văn bản số 2403/SXD-QLXD ngày 19/5/2020 triển khai việc tạm dựng thi công các công trình xây dựng có kết cấu tường xây lớn trên địa bàn tỉnh và đề nghị các địa phương gấp rút kiểm tra, rà soát gửi thông tin các công trình này về Sở Xây dựng để Sở phối hợp kiểm tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Sau khi kiểm tra, rà soát theo nội dung văn bản nêu trên, Sở Xây dựng có văn bản số 3231/SXD-QLCLXD ngày 29/6/2020 báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện. Nhìn chung, trong quá trình kiểm tra đánh giá các công trình đã kiểm tra đều trong trạng thái bình thường, chưa phát hiện dấu hiệu mất an tòan. Đối với các công trình đang thi công xây dựng, trong quá trình kiểm tra đoàn kiểm tra đã nhắc nhở chủ đầu tư và các nhà thầu thi công, tư vấn nghiêm túc rà soát và thực hiện đầy đủ công tác quản lý chất lượng, biện pháp thi công, quản lý an toàn lao động – vệ sinh môi trường trong xây dựng; tuyệt đối không để xảy ra sự cố, tai nạn ở công trường. – Thực hiện văn bản chỉ đạo số 5940/UBND-KTN ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh, trong đó tại Mục 3, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 10554/UBND-KTN ngày 12/9/2019; ý kiến của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại điểm b Mục 1 văn bản số 2391/BXD-GĐ ngày 19/5/2020 để triển khai thực hiện những nội dung có liên quan công tác quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Sở Xây dựng đã có văn bản số 2651A/SXD-QLCLXD ngày 01/6/2020 triển khai công tác quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có kết cấu vách tường kích thước lớn trên địa bàn tỉnh. – Thực hiện văn bản số 8696/UBND-KTN ngày 27/7/202 của UBND tỉnh và văn bản số 3239/BXD-GĐ ngày 03/7/2020 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dựng kết cấu tường xây kích thước lớn, Sở Xây dựng tiếp tục có văn bản số 3878/SXD-QLCLXD ngày 31/07/2020 về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn. Tại văn bản này Sở Xây dựng đã triển khai chỉ đạo của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh về công tác quản lý, kiểm tra điều kiện năng lực các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, công tác thẩm định thiết kế xây dựng và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình; triển khai áp dụng hướng dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn.

    ​Nguyễn Thị Oanh

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ