Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Nông vận là phải: Tổ chức nông dân thật chặt chẽ; Đoàn kết nông dân thật khăng khít; Huấn luyện nông dân thật giác ngộ; Lãnh đạo nông dân hăng hái đấu tranh cho lợi ích của nông dân, của Tổ quốc; Vận động nông dân là phải vận động thế nào cho toàn thể nông dân động, nghĩa là: làm cho nông dân hiểu rõ quyền lợi của dân tộc và của giới mình; làm cho nông dân vào Hội nông dân cứu quốc cho đông để phấn đấu cho mục đích của mình và tích cực tham gia công cuộc kháng chiến kiến quốc” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, tập 5, trang 312 – 313).

    Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, để thực hiện tốt công tác dân vận, vận động nông dân, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể với những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút hội viên; xây dựng và nhân rộng các mô hình từ thực tiễn phong trào ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội cả về bề rộng lẫn chiều sâu, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đổi mới hình thức tuyên truyền thông qua hội thi Xác định rõ tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, những năm qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hoạt động tuyên truyền của Hội được thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, các đợt sơ, tổng kết, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tổ chức Hội; các hội nghị điển hình tiên tiến, hội nghị tổng kết các phong trào thi đua; tổ chức các hội thi như: Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi”, hội thi “An toàn giao thông”, hội thi “Cán bộ Hội giỏi”, hội thi “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, hội thi “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường”, đặc biệt gần đây nhất, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội thi trực tuyến “Tìm hiểu về 90 năm lịch sử Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp”; phối hợp với Đài Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tổ chức tuyên truyền, phát động và tổ chức Hội thi “Phòng, chống dịch bệnh Covid-19” năm 2020. Tăng cường thực hiện các phóng sự, chuyên trang, chuyên mục về hoạt động của Hội và phong trào nông dân trên trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh, Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, đặc biệt là chương trình “Đồng hành cùng nông dân” được phát sóng thường kỳ trên kênh ĐNRTV1, ĐNRTV2 với các phóng sự, tọa đàm về công tác Hội và phong trào nông dân, tuyên truyền về những tấm gương nông dân điển hình, những mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh… Qua công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng đã kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân; kịp thời phản ánh với Cấp ủy, Nhà nước và Hội cấp trên để ban hành những chủ trương, chính sách, giải quyết những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, củng cố lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân, góp phần tạo lòng tin của hội viên, nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp và tổ chức Hội các cấp. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp đã đẩy mạnh công tác vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn; tham gia xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã, chi tổ hội nghề nghiệp; phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao nhận thức về vai trò của kinh tế tập thể trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Đến nay, toàn tỉnh có 14 chi hội nghề nghiệp và 77 tổ hội nghề nghiệp. Đồng thời, Hội Nông dân các cấp tổ chức hướng dẫn thực hiện được 133 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả; thành lập mới được 21 HTX và 56 tổ hợp tác. Mặt khác, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua của Hội. Nhờ làm tốt “Dân vận khéo” mà hội viên trong tỉnh ngày càng tin tưởng và gắn bó hơn với tổ chức Hội. Hàng năm, các cấp Hội đã vận động, kết nạp mới trên 5000 hội viên, đến tháng 5/2021, tổng số hội viên toàn tỉnh là 140.018 người. Đa số hội viên, nông dân đều tích cực tham gia sinh hoạt hội và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Các phong trào do Hội Nông dân phát động tiếp tục phát triển về chiều sâu, chiều rộng, nâng cao về chất, có sức lan tỏa. Điển hình là phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, khẳng định vai trò chủ thể của nông dân; hội viên nông dân phấn khởi, tự nguyện đóng góp nhiều cơ sở vật chất để xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu và giảm nghèo bền vững được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tăng cao, thu nhập bình quân của hộ được nâng lên so với trước, phong trào đã khuyến khích, động viên nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức: giúp về vốn, giống, ngày công lao động, về cách làm ăn, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, thúc đẩy kinh tế phát triển, xây dựng Hội vững mạnh. Không những thế, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội Nông dân các cấp, đặc biệt là cán bộ cơ sở, chi, tổ Hội; chú trọng bồi dưỡng các đồng chí lần đầu tham gia công tác Hội để nâng cao năng lực tổ chức, điều hành sinh hoạt Hội và triển khai thực hiện nhiệm vụ; kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Song song đó, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân thông qua việc hỗ trợ vốn vay từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân; nhận ủy thác cho vay nguồn Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, qua đó hỗ trợ hội viên, nông dân có vốn để đầu tư sản xuất, chăn nuôi; phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, công ty cung ứng vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, máy nông nghiệp… theo phương thức trả chậm, trị giá hàng tỷ đồng giúp cho hội viên nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh; phối hợp với các các sở, ngành liên quan và các doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng các gian hàng trưng bày, giúp nông dân giới thiệu, quảng bá sản phẩm, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm… Lễ giao vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tại xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu Thấm nhuần lời dạy của Bác về công tác nông vận, những năm qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới các nghĩ, cách làm, cách tuyên truyền, vận động nông dân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống Hội, sự đồng thuận của cán bộ, hội viên nông dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới; làm chuyển biến nhận thức của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân về phát triển kinh tế nông nghiệp; khích lệ, động viên nông dân quyết tâm vượt khó, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh về vốn, lao động, đất đai để đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh; góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức, chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của hội viên, nông dân, huy động được nhiều nguồn lực tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thu Dinh 

    Nguồn: hoinongdan.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ