Với tinh thần chung sức, đồng lòng vì một Việt Nam chiến thắng đại dịch, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã ủng hộ số tiền 3 tỷ đồng cho Quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch, ngày 04/6/2021, Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn

    Tổng công ty Quản lý bay VN đã phối hợp triển khai phát động cán bộ, công nhân viên, người lao động

    Tổng công ty với tinh thần chung tay cùng cả nước quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh, mỗi CBCNV đóng góp 01 ngày lương cơ bản để ủng hộ vào Quỹ Vắc xin phòng chống dịch Covid-19. Kíp trực điều hành bay tại Đài Kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất Sau khi phát động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo CBCNV trong Tổng công ty. 100% người lao động của Tổng công ty đã tình nguyện đóng góp với số tiền 1,3 tỷ đồng, Công đoàn Tổng công ty trích từ nguồn quỹ Công đoàn 500 triệu đồng, Tổng công ty trích từ kinh phí hoạt động là 1,2 tỷ đồng. Tổng số tiền ủng hộ là 3 tỷ đồng, số tiền này đã được chuyển trực tiếp vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 của Chính Phủ. Hiện nay, VATM đang tích cực triển khai tiêm vắc xin cho CBCNV theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải. Đến nay, toàn bộ lực lượng lao động trực tiếp trong các dây chuyền cung cấp các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại khu vực Hà Nội đã được tiêm mũi 1. Tổng công ty đã phối hợp tích cực triển khai tiêm vắc xin cho các lực lượng tại khu vực miền Trung, miền Nam và các lực lượng khác trong toàn Tổng công ty. PV. Nguồn: mt.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ