Đại biểu thuộc các tổ Thống Nhất, Trảng Bom, Nhơn Trạch, Biên Hòa I phản ánh: Theo thống kê, tai nạn lao động trong ngành xây dựng chiếm tỷ lệ cao. Tỉnh Đồng Nai có nhiều lao động trong ngành xây dựng, trong đó có nhiều lao động tự do và đối tượng này đã được bổ sung trong Bộ Luật lao động sửa đổi. ​Từ các vụ tai nạn lao động thời gian qua cho thấy, người sử dụng lao động đều có phần lỗi lớn. Sở Lao động Thương binh và Xã hội mặc dù đã đẩy mạnh thanh tra nhưng số lượng còn ít, chất lượng chưa cao, chưa tương xứng với tốc độ phát triển của doanh nghiệp nên tình trạng vi phạm quy định còn cao. Đại biểu đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhất là quy trình xây dựng, an toàn, vệ sinh lao động, người lao động tự do; xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cần thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, đặc biệt là xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp có máy móc lạc hậu, không đảm bảo. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo trả lời, cụ thể như sau: Trong thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện đã được đẩy mạnh góp phần cải thiện và nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng. Xây dựng phong trào quần chúng làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động góp phần hạn chế gia tăng tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia và tháng hành động được thực hiện có hiệu quả, hướng tới các cơ sở sản xuất kinh doanh và thiết thực cho việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã từng bước nhận thức được việc tuân thủ công tác an toàn, vệ sinh lao động là trách nhiệm và quyền lợi của đơn vị, đã quan tâm đến công tác an toàn, vệ sinh lao động như: Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn tại các Trung tâm, Công ty dịch vụ theo từng nhóm được quy định, củng cố bộ máy tổ chức; tổ chức thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hàng năm tại doanh nghiệp từ đó giảm nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, trong đó có những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa chú trọng đầu tư cải thiện môi trường làm việc, chưa tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động. Đặc biệt, các nhà quản lý của các doanh nghiệp thường không tham dự các lớp hướng dẫn, huấn luyện dành cho người sử dụng lao động mà cử cán bộ dự thay nên trong quá trình triển khai thực hiện còn nhiều mặt hạn chế và chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động nên từ các vụ tai nạn lao 3 động thời gian qua cho thấy, người sử dụng lao động đều có phần lỗi lớn. Ý thức chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của một bộ phận người lao động còn hạn chế, thường xuyên vi phạm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động như không chấp hành nội quy an toàn lao động, không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, thao tác máy móc thiết bị không đúng quy trình. Số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về pháp luật lao động nói chung, an toàn vệ sinh lao động nói riêng còn ít so với tổng số doanh nghiệp hiện có trên địa bàn tỉnh; các mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động còn thấp chưa đủ tính răn đe nên thời gian qua có nhiều vụ tai nạn lao động đã xảy ra, tỷ lệ cao nằm trong ngành xây dựng, trong đó có nhiều lao động tự do. Để khắc phục tình trạng trên, thời gian tới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt các giải pháp sau: – Lồng ghép Chương trình để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 8701/KH-UBND ngày 16/9/2014 về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế tại Đồng Nai cùng với tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình về ATVSLĐ giai đoạn 2021-2025 gồm các nội dung chủ yếu như: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. – Thực hiện có hiệu quả các hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động hằng năm, trong đó phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm đảm bảo an toàn trong làm việc, cải thiện điều kiện lao động. Xây dựng cổng thông tin điện tử chuyên đề an toàn, vệ sinh lao động cho toàn tỉnh, trong đó có các phóng sự, video clip theo từng chủ đề, ngành, lĩnh vực để tuyên truyền sâu rộng đến người sử dụng lao động và người lao động. – Phối hợp với các sở, ngành: Y tế, Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại ngành nghề thuộc lĩnh vực quản lý có những yếu tố, nguy cơ trực tiếp gây ra mất an toàn lao động để đưa ra những khuyến cáo và biện pháp phòng tránh chia sẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh có giải pháp cụ thể hướng dẫn tổ chức công đòan cơ sở tại các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả để giúp mạng lưới an toàn vệ sinh viên thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình đạt kết quả tốt. – Đề nghị UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hoà thực hiện kiểm tra, giám sát thi công các công trình xây dựng dân dụng, các cơ sở cơ khí tại địa phương, khi phát hiện vi phạm tiến hành xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. – Tăng cường các đợt thanh tra, kiểm tra, đặc biệt chú trọng đến các lĩnh vực như: Xây dựng, khai thác khoáng sản, cơ khí chế tạo, hóa chất, sử dụng điện, các công trình xây dựng dân dụng. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các trường hợp chết người có thể chuyển hồ sơ sang công an điều tra xử lý về hình sự; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các vi 4 phạm của doanh nghiệp. Đồng thời, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện việc sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị, địa phương. ​

    Nguyễn Thị Oanh

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ