Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Thống Nhất phản ánh: Trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp ở các huyện, thành phố là không tương đồng (huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc và thành phố Long Khánh hỗ trợ 2 lần; huyện Thống Nhất hỗ trợ 1,5 lần). ​ Đại biểu đề nghị UBND tỉnh xem xét để tạo sự thống nhất trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo trả lời, cụ thể như sau: Căn cứ khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì mức hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm được thực hiện theo quy định của UBND tỉnh (Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh). Theo đó, tùy địa bàn từng xã, huyện mà mức hỗ trợ có thể là 1,5 lần hoặc 2 lần (khi xây dựng quy định trên đã lấy ý kiến thống nhất của các Sở, ngành có liên quan trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt) và căn cứ vào tình hình thực tế, khả năng chuyển đổi nghề từ nông nghiệp sang nghề công nghiệp, thương mại, dịch vụ để đề xuất. Do đó, sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với UBND huyện Thống Nhất căn cứ khung chính sách bồi thường, hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh thực hiện việc hỗ trợ theo quy định. Đến nay, dự án đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết đã khởi công. Cùng với việc bàn giao đất cho dự án sân bay quốc tế Long Thành, việc bàn giao đất để thực hiện 02 dự án trọng điểm quốc gia trong năm 2020 thể hiện sự cố gắng và quyết tâm chính trị của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ của chính quyền địa phương. ​

    Nguyễn Thị Oanh

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ