Ngày 26/5/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành Quyết định số 1092/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ cho ông Ngô Hồng Tân do thu hồi để thực hiện dự án trường tiểu học Hóa An 2 tại phường Hóa An, thành phố Biên Hòa ​(Đính kèm file)

    Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ