Ngày 10/7/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành Quyết định số 4019/QĐ-UBND về việc di dời chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. 

    Di dời chốt kiểm soát phòng, chống dịch Cov​id-19. Nguồn: bienhoa.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ