​Đại biểu thuộc tổ Xuân Lộc đánh giá, điều kiện địa lý của tỉnh Đồng Nai rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Hiện nay, tỉnh đang phục hồi đàn heo, đàn gà nên dự kiến ngành nông nghiệp sẽ phát triển tốt vào cuối năm, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh phức tạp nên đại biểu đề nghị tỉnh không nên chủ quan trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi. ​Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo trả lời, cụ thể như sau: Trong 9 tháng đầu năm 2020, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển cơ bản ổn định, tỉnh đã công bố hết dịch tả lợn Châu Phi (ngày 25/3/2020) đã tạo điều kiện thuận lợi để người chăn nuôi tổ chức tái đàn và tăng đàn Heo. Hiện tổng đàn gia gia súc khoảng 2,261 triệu con, tăng 9,4% so với cùng kỳ, trong đó đàn Heo 2,174 triệu con, tăng 9,7% so với cùng kỳ, đạt 87% so với thời điểm trước khi có dịch; đàn gia cầm khoảng 28,97 triệu con, tăng 4,7% so với cùng kỳ, trong đó đàn gà gần 26,9 triệu con, tăng 4,9% so với cùng kỳ. UBND tỉnh đã chỉ đạo kịp thời, quyết liệt về công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn Châu phi, công tác tái đàn tăng đàn Heo trên cơ sở đảm bảo các quy định và văn bản hướng dẫn của Ngành Nông nghiệp và PTNT. Do đó, dịch bệnh được kiểm soát tốt, công tác tái đàn tăng đàn heo có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay có 454 cơ sở tái đàn tăng đàn với 243.244 con (8.260 heo nái; 234.984 heo thịt) Một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về phòng chống dịch bệnh đã được triển khai trong thời gian qua: – Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách về hỗ trợ sản xuất an toàn: Đánh giá chứng nhận 13 trang trại an tooàn dịch bệnh; duy trì 17 xã vùng đệm, 5 vùng an toàn dịch bệnh trên gà đối với bệnh Cúm và bệnh Newcastle; hỗ trợ 172 trang trại đánh giá cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAHP; mở rộng quy mô liên kết đối với các chuỗi chăn nuôi an toàn thực phẩm (04 chuỗi trứng gà, 07 chuỗi thịt gà, 10 chuỗi thịt heo); phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp chăn nuôi thực hiện tốt hoạt động truy suất nguồn gốc, các cơ sở chăn nuôi khai báo qua phần mềm Te-Food góp phần nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm, mở rộng kênh tiêu thụ. – Công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được tập trung triển khai thực hiện, trong 9 tháng đầu năm đã triển khai 02 đợt tiêu độc khử trùng trên toàn tỉnh, tổ chức phun xịt 130.274 m2 cơ sở giết mổ, 20.079 phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật và sử dụng 21.261 lít thuốc sát trùng tại khu vực công cộng và những nơi có nguy cơ phát tán dịch bệnh; thực hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh đối với các cơ sở an toàn dịch bệnh và các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ; triển khai công tác tiêm phòng theo kế hoạch, tổng đàn thuộc diện tiêm, đạt tỷ lệ cao (trên 95%). Kịp thời phát hiện các ổ dịch phát sinh để tổ chức khoanh vùng, bao vây ổ dịch, tiêu độc khử trùng, tiêu hủy theo quy định do đó dịch bệnh được kiểm soát tốt * Một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới a) Công tác quản lý chăn nuôi – Tổ chức công tác kê khai và quản lý các hoạt động chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi 2018, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ, và các quy định pháp luật có liên quan; thực hiện tốt công tác quản lý, khai báo đàn vật nuôi, thông tin dịch bệnh bằng bằng phần mềm quản lý chăn nuôi; – Tổ chức đánh giá, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi cho các trang trại chăn nuôi quy mô lớn theo quy định. – Quản lý chặt chẽ việc tái đàn heo theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi, nhất là chăn nuôi theo quy trình an toàn sinh học theo quy định, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT. b) Công tác phòng, chống dịch bệnh – Triển khai thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo các chương trình, kế hoạch đã đề ra, như: phòng, chống dịch gia súc, gia cầm và thuỷ sản; chương trình quốc gia phòng chống bệnh Cúm gia cầm và bệnh dại; kế hoạch xây dựng an toàn dịch bệnh,… – Tiếp tục xây dựng và duy trì các vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh trên địa bàn để kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ và phát triển đàn vật nuôi; tổ chức tiêm phòng đợt 2/2020; tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 4 năm 2020 – Tổ chức giám sát chặt chẽ dịch tễ trên địa bàn, đặc biệt đối với bệnh Dịch tả heo Châu Phi để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh. – Thực hiện chặt chẽ công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ theo đúng quy định. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vận chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh. ​Nguyễn Thị Oanh

    Nguồn: hdnd.dongnai.gov.vn


    Bản đồ

    bản đồ